PIENIMäKI, BJöRK, DUNCKER, KARTTUNEN, MäKI-JUSSILA, MääTTäNEN, NURMINEN.

30.03.2007 - 24.04.2007

Sisäinen elämä –työryhmä esittää: se. tai sitten toi.

Sisäinen elämä on lyhennettävissä, ainakin etukirjaintensa mukaan, sanaan se. Se viittaa olentoon, joka ei välttämättä ole ihminen, hän. Se saattaa olla nimeämätön tai tunnistamaton. Se on joku, joka kulkee sivummalla, sellainen, jota ei tohdita nimetä tai henkilöidä.

Se on tunnistamaton olio tai olintavaltaan tarkemmin tietymätön kohde. Sisäinen elämä tapahtuu usein juuri tunnistamattoman olion lailla.

Sisäinen elämä –työryhmä koostuu seitsemästä taiteilijasta: Veikko Björk, Maria Duncker, Ulla Karttunen, Juha Mäki-Jussila, Lotta Määttänen, Tiina Elina Nurminen ja Outi Pienimäki. Näyttelyssä on esillä maalauksia, videoita ja erityyppisiä installaatioita.

Ryhmä alkoi kokoontua pari vuotta sitten. Se-näyttely on syntynyt pakottamatta, ohjaamatta, usein myös viimekätisiä päätöksiä vieroen. Siinä se muistuttaa sisäistä elämää, jolla ei ole koskaan johtoryhmän siunausta.

Asfalttikasat tarttuneet toisiaan käsistä vaikka Forum Boxin ikkuna meni murskaksi. Batman käytti peltitarjotinta kilpenään ja pelastui monesta pulasta. Aamu oli kaunis. Matkalla olijoiden läpi valui koko maisema. Joutsen, lammas, kääpiä ja sieniä! Gallerian ulkopuolinen todellisuus tosiaikaisena teoksena. Goottikirkon pyhäinjäännöksinä ekstaattisia alttariesineitä.

Oheiset uutisoinnit kajoavat se-näyttelyn taiteilijoiden maailmoihin. On varsin epäselvää, mikä niissä olisi pelkästään sisäistä, salaista ja piilotettua. Ne kaikki viittaavat siihen mitä kutsutaan ulkoiseksi todellisuudeksi. Jos sisältä löytyy – kuten näyttelyn taiteilijoiden esimerkit kertovat – kärpässieniä, autoja, asfalttia ja suudelmia, sieltä löytyy ennen kaikkea portti ulos, uloskäynti, oletetun staattisen ja henkistyneen sisäisyyden sijaan. Sisäinen elämä on käsitepari, jolla on varsin ummehtunut kaiku. Kuitenkin se saattaa olla nykyajalle, ja taiteellekin, terveellinen käsite siksi, että sisäinen todellisuus on harvoin hallittua ja virtaviivaista.

Sisäinen elämä on usein vääränlaista, takkuilevaa ja tiettyihin asioihin liian hanakasti tarttuvaa. Sisäinen elämä esimerkiksi tohtii usein olla tosissaan ja tunteellinen, eikä suostu vain näyttelemään viileää tyylikkyyttä. Se-näyttely on yhtä aikaa leikillinen ja vakava, mietteliäs ja huoleton. Sisäinen elämä ei tunne kaikkia niitä kategorioita, joilla olevaista jaottelemme. Pikemmin se purkaa, kokoaa ja hajottaa uusia vaihtoehtoja esittääkseen. Kuten sanotaan taiteenkin tekevän.

se. tai sitten toi. esittää seitsemän sisäänkäyntiä koettuun. Taiteilija tulkitsee todellisuuttaan, imee sitä sisälleen ja muovaa teoksena takaisin ulos. Kuten hengityksessä, sisä- ja ulkoilman sekoittumista on varsin vaikeaa ja turhaa estää.

 

Kiitos: Alfred Kordelinin säätiö, Suomen taideakatemian säätiö, Taiteen keskustoimikunta, Svenska Kulturförbund, Helsingin kaupunki / Kulttuuri- ja kirjastolautakunta, Visek, Lemminkäinen, Espoon Lasipojat.