VIEL BJERKESET ANDERSEN, RITA JOKIRANTA

06.07.2007 - 29.07.2007

Kuvataiteilijat Viel Bjerkeset Andersen ja Rita Jokiranta ovat työskennelleet yhteisen teeman pohjalta ja esittävät kumpikin oman kokonaisuutensa UnRealities-näyttelyssä heinäkuussa Forum Boxissa.

Näyttelyn keskeisen osan muodostavat videoteokset, joita täydentävät valokuvat ja tilateokset. Bjerkeset Andersen ja Jokiranta etsivät vastauksia kysymyksiin todellisuuden ja (painajais)unen suhteesta olemassaolon häilyvillä rajoilla, liikkuvat ohuessa kerroksessa läsnäolon ja poissaolon välissä, tutkivat rajojen haurautta ja sitä miltä tuntuu, kun ote irtoaa, miten helposti kaikki voi rikkoutua tai miten pelko tai tyhjyys ottavat vallan.

Näyttely rakennetaan kokonaisuudeksi näiden teemojen ympärille ─ teemojen, jotka ovat yhä ajankohtaisempia maailmassa, jossa juuri nyt elämme; missä mikään ei enää tunnu pysyvältä; missä turvallisuuden on korvannut sekavuus ja juhla muuttunut tragediaksi; missä kaikki totutut turvaverkkomme ovat pettämässä. Ja meitä huimaa tuntemattoman edessä.

Näyttelyä ovat tukeneet Pohjoismainen kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Norsk-finsk kulturfond.

Taideprojekti In the Circles of Vertigo─ kuvataiteilijat Viel Bjerkeset Andersen ja Rita Jokiranta Kuvataideprojekti In the Circles of Vertigo on yhteistyöprojekti, jonka ovat käynnistäneet kuvataiteilijat Viel Bjerkeset Andersen, Norja, ja Rita Jokiranta, Suomi / Ahvenanmaa. Sen tarkoituksena on tuottaa yhteinen näyttelysarja, jonka eri versiot esitetään eri paikoissa Pohjoismaissa vuosina 2007 ─ 2008, aina paikallisiin olosuhteisiin sovitettuna.Jokainen näyttely saa myös oman nimen.

Bjerkeset Andersen ja Jokiranta työskentelevät molemmat valokuvan, videon ja installaatioiden piirissä. Heidän töissään on tietty sukulaisuus ja usein samat lähtökohdat. Projektissa he yhdistävät voimansa haastavaksi prosessiksi, jossa teemoja peilataan samanaikaisesti eri suunnilta ja siten antaa niihin uusia näkökulmia. Kahden taiteilijan vuorovaikutus on kiinnostava ja hedelmällinen työprosessin lähtökohta ja dialogi katsojien kanssa on myös tärkeä osa projektia.

Projektin kesto 1.2 2007 ─ 31.12.2008. Näyttelyt 2007: Uncertain Circumstances, Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norja 10.3 ─15.4 2007 www.kunstsenter.no. UnRealities, Forum Box, Helsinki 6-29.7 2007 www.viel.no www.ritajokiranta.com