RAIJA JOKINEN JA AINO KAJANIEMI

30.06.2006 - 23.07.2006

KERROKSIA

Forum Boxissa esillä oleva kokonaisuus on jatkoa useille yhteisille näyttelyillemme, joita olemme pitäneet koti- ja ulkomailla. Lähestymistapamme ovat erilaiset, mutta visuaaliset lähtökohdat ja sisällölliset yksityiskohdat lomittuvat sulavasti toisiinsa.

Kuvaamme ihmistä ja ihmiseen liittyviä, usein arkipäivään sidoksissa olevia tilanteita ja yksityiskohtia. Raijan teoksissa ihminen hahmottuu usein fyysisten elimiensä ja ruumiinosiensa kautta ja Ainon teoksissa henkisemmin ja runollisemmin. Kohteemme ilmentymänä on ihmisvartalo, mutta sen kautta teoksemme käsittelevät aineetonta ja ruumiitonta, henkeä ja tunnetta.

Raijan teoksissa ruumiin osat ja sen yksityiskohdat alkavat muodostaa todellisesta fysiologiasta poikkeavia kokonaisuuksia. Ihmisen voimakas mielenkiinto vartaloon –omaan tai “julkiseen” – saakin yllättävän käänteen, pinnan sijasta esiin nousee osia sisustasta ja usein seksistisesti värittynyt uteliaisuus tyrehtyy sisäelimiin ja niiden kuvallistamiin mielen liikkeisiin ja tuntemuksiin. Missä on raja fyysisen ja henkisen tuntemuksen välillä ja mikä on loppujen lopuksi fyysistä ja mikä henkistä?

Ainon teoksissa kohtaavat arkisen pienet hetket suurempiin ihmisen perusluonnetta pohtiviin kysymyksiin. Unenomaisissa tilanteissa kuvatut yksilöt raottavat todellisuuden verhoa ja pyrkivät hahmottamaan siitä ymmärrettävän. Naisen elämänkaari ja ihmisen perimmäinen yksinäisyys ovat konkreettisesti läsnä ihmishahmojen liikkeissä, asennoissa ja kasvonpiirteissä ja monimuotoiset pitsimäiset yksityiskohdat kietovat ihmiset poimuihinsa kuin aika ja elämä.

Raija ompelee teoksensa pellavakuiduista ja Aino käyttää perinteistä ranskalaista kuvakudostekniikkaa.

 

Raija Jokinen ja Aino Kajaniemi