JUHA SÄÄSKI

26.05.2006 - 17.06.2006

OMAKUVA JA MUITA MAAILMANKUVIA

Juha Sääsken tuotanto käsittelee yhteiskunnallisia teemoja. Sääski on niitä harvoja suomalaisia nykytaiteilijoita, joille taiteen yksi merkitys ja velvollisuus on kommentoida poliittisessa ja eettisessä mielessä omaa aikaansa. Sääsken poliittisuus pitää ymmärtää laajasti, toiminnan kautta. Hän ei mystifioi teoksissaan arkea, kokemuksen individuaalisuutta tai sukupuolta. Sääsken maalausten keskiössä on ihmisen asema yhteisössään laajemmassa mielessä ymmärrettynä. Miten ihminen on osa laajempaa sosiaalista vuorovaikutuskenttää. Hänen taiteellinen työnsä on sukua monille nykyfilosofian keskeisimmille ajattelijoille, jotka pohtivat esimerkiksi median merkityksiä. Teoksessa "Koti-ilta ilman televisiota" (2005-06, öljy kankaalle) on hyvä esimerkki Sääsken uusimman tuotannon kuvan muoto- kuin sisältökysymyksistä. Teoksessa on läsnä modernin abstraktin maalauksen perinne, joka nivotaan irrationaaliseen mediakuvastoon. Maalauksen visuaalisuuden käsitteistö liikkuu pornoteollisuuden ja poliittisen päätöksenteon kuvastoissa, sen sekasortoisessa maailmassa. Viihteellisyys leimaa arkea. Viihteellisyys luo kaavoja, joiden täyttäminen luo onnistumisen tunteen. Ilman näiden kaavojen täyttämistä ilta saa kaoottisen vivahteen. Epävarmuus astuu esiin erilaisine ilmentymineen.

Sääsken tuotannon visuaalisuuteen kuuluu erottamattomana osana ironia, satiiri ja absurdi huumori. Hänen teostensa kuvallinen monikerroksellisuus liittää toisiinsa arkipäivän ristiriitaisuuksia. Ironia ja satiiri nostavat esiin usein toisilleen vieraiksi koettujen elementtien vaikutuksen toisiinsa. Samalla maalauksiin sisällytetty huumori tekee niistä helposti lähestyttäviä.

Eurooppalaisen ajattelijan Zygmund Baumannin mukaan elämäämme hallitsee yksilöllinen ja yhteiskunnallinen epävarmuus. Olemme luopuneet siitä modernista harhasta, että satunnaisuus, tapahtumien ennakoimattomuus ja niistä johtuvat vaikeudet olisivat vain kehityksen tielle osuneita väliaikaisia häiriöitä. Emme siis usko, että epävarmuudesta voisi päästä eroon lisäämällä tietoa, vaan olemme selvillä siitä, että epävarmuus on varmuuden puolesta käydyn kamppailun sivutuote.

Juha Sääsken teokset kommunikoivat tämän kompleksisen maailmankuvan kanssa ja katsovat maailmaan, jossa itsehallinnan tekniikat perinteisessä mielessä ajateltuna eivät enää riitä. Tarvitaan uusia tekniikoita, tavoitteita ja empatian ilmaisuja, jotta voisimme säilyttää empatian kykymme ja halumme kohdata oman ja Toisen rajallisuus.


Mika Karhu, kuvataiteilija, TaM