ARABIAN TAIDEOSASTO

01.12.2006 - 29.12.2006

”SET”

Fujiwo Ishimoto, Inkeri Leivo, Heljä Liukko-Sundström, Heikki Orvola, Pekka Paikkari, Heini Riitahuhta, Kristina Riska, Kim Simonsson, Kati Tuominen-Niittylä


Arabian taideosastoyhdistyksen Forum Boxin Set-näyttelyn lähtökohtana on dialogi yhdeksän muotoilija-taiteilijan välillä. Näyttely koostuu kolmen taiteilijan ryhmissä toteutuneista yhteisteoksista. Näyttelyn kolmen tilateoksen tekijät ovat: Ryhmä 1, Pekka Paikkari, Kim Simonsson ja Heljä Liukko-Sundström, Ryhmä 2, Heikki Orvola, Kati Tuominen-Niittylä ja Kristina Riska sekä Ryhmä 3: Heini Riitahuhta, Fujiwo Ishimoto ja Inkeri Leivo. Set-näyttelyssä taiteilijat eivät esittäydy yksittäisteoksillaan, vaan käyvät yhteisteoksissa vuoropuhelua toistensa kanssa. Teokset toteutetaan varta vasten Forum Boxin näyttelytilan kolmeen eri huoneeseen.

Temaattisesti näyttely asettuu kiinnostavasti nykytaiteen, esinekulttuurin ja muotoilun rajapinnoille. Näyttelyn fokus on taiteellisessa tuotannossa; taiteilijat lähestyvät esinekulttuurin ja luovan muotoiluprosessin yhtä arkkityyppiä, astiaa, nykytaiteen välinein ja ilmaisumahdollisuuksin. Näyttelyn aiheena oleva astiasto tai astia ymmärretään tässä yhteydessä filosofisesti esinekulttuurin syvänä juurena, josta on syntynyt luovien prosessien kautta lukemattomia eri tyylisuuntia, erilaisia astiastoja sekä kokoonpanoja, joista lopulta on muodostunut se esinekulttuuri, joka määrittää niin arkeamme kuin juhlaamme luoden niille muodon, rajat ja sisällön.

Astiaa ei voi irrottaa käyttöyhteydestään ja esillepanosta, joiden kautta se vasta saa merkityksensä. Näyttelyn nimi, Set, tarkoittaa mm. asettamista ja lavastusta. Näyttelyn teokset ovat ikään kuin kolme eri ”asetelmaa”. Keskeisenä tavoitteena on ollut murtautua vapaan taideilmaisun kautta perinteisen muotoilutuotteen rajoituksista kuitenkin samalla pohtien astian muotokieltä. Mukaan astuvat kuvitteellisuus, tarinallisuus ja mielikuvituksellisuus sekä mittakaava, jossa näiden asioiden annetaan kehittyä. Näyttelyssä haetaan astialle uusia merkityksiä nivomalla ajatus siitä esinemäisyyden sijaan tilallisesti installoituihin esillepanoihin.

Näyttely on samalla Arabian taideosastoyhdistyksen vahva esiintyminen itsenäisenä ryhmänä. Taideosasto itsenäistyi muutama vuosi sitten yhdistykseksi Arabian tehtaasta, ja yhdistyksen taiteilijat ottivat tehtäväkseen viedä taideosaston perintöä eteenpäin uudelle vuosituhannelle. Nyt kolmeen ryhmään järjestäytyneet muotoilija-taiteilijat osoittavat yhteistyöllään suuntaa taideosastoyhdistyksen kehitykselle tutkimalla muotoilua uusista näkökulmista.