ARTO KORHONEN

07.01.2010 - 31.01.2010

 

2010

 

Arto Korhosen näyttely kertoo meistä ihmisistä yleisesti, meidän perustarpeidemme näkökulmasta tutkien ja pohtien, arvottamatta katseen kohdetta. Teokset tarkastelevat tässä ajassa olevien arkisten asioiden estetiikkaa, paljastavat niiden visuaalisen arvon. Samalla ne huokuvat tietoisuutta siitä mikä kuvattavien kohteiden merkitys on ympäristöä rasittavina tuotteina.

Korhonen rakentaa akvarellitöistään monimuotoisen kokonaisuuden, jossa kohteet vertautuvat historiallisesti merkittäviin teoksiin (esim. Werner Holmbergin "Maantie Hämeessä" vuodelta 1860). Nykyisyyden ja menneisyyden yhdistävät odotuksen, pysähdyksen ja liikkeen aktit, jotka konkretisoituvat ajatukseen tiestä, nykyajan virrasta, joka vie tuntemattomaan päämäärään.

Ihmisen kaksi perustarvetta, liikkuminen ja syöminen, rakentavat teoksia yhdistävän punaisen langan. Elinympäristön kuormitus asioilla, jotka palvelevat meidän uteliaisuutemme tyydyttämistä, tarvetta kokea jotakin uutta, tai jotka helpottavat ruoan hankintaa ja sen kuljetusta, on rakennettuna ihmiseen. Se on myös elinehto. Korhonen kuvaakin teoksissaan sitä flow-kokemuksen kaltaista nautintoa, joka liittyy autolla ajamiseen. Ympäristöä rasittava teko rauhoittaa, ohikiitävä kuvavirta luo alati muuttuvia elämyksiä ja mahdollistaa luonnon ääreen pääsemisen. Todellisuus rakentuu tekojen monensuuntaisista merkityksistä, hyvistä ja pahoista, ja niiden arvo on näkökulman mukaan muuttuva. Jokainen väittämä kumoutuu aikanaan. Ajatukset ja käsitykset ovat jatkuvassa liikkeessä.

Korhonen on maalannut tarkalla käsityöläisotteella akvarellityönsä, kunnioittaen kohdettaan tutkimalla sitä sekä kokonaisuutena että tarkentamalla katsettaan yksityiskohtiin. Kohdistuva katse muuttaa kohteen ominaisuudet abstrakteimmiksi ja häivyttää maalaustekniikkaan perustuvan realistisen ilmaisun. Samalla se paljastaa katsojalle täysin uusia merkityksiä asioista, joita me pidämme arjessamme itsestäänselvyyksinä. Jätteet ovat tälle ajalle tyypillisinä elementteinä entisajan monumentteihin verrattavissa olevia kehityksen kuvaajia. Ne ovat tässä ja nyt olemassa, eikä kukaan tiedä mitä niistä kehittyy tulevaisuudessa. Nyt ne sekä ärsyttävät että kiehtovat, ja siksi ne ansaitsevat asemansa nykyisyyden muotokuvina.

Maaria Rantanen
teatteritaiteen tohtori

Näyttelyssä on esillä akvarelleja, esinekoosteita ja video.

Kiitokset Taiteen keskustoimikunta 

Taiteilijatapaaminen 16.1.2010 klo 14. Tervetuloa!