HARRI LARJOSTO

03.12.2010 - 02.01.2011

VALVE - toisen käden tietoa


Multimediainstallaatio
"Sekä uni että valve ovat molemmat samojen aivojen tuotetta: unissa heijastuvat valvekokemuksemme, joten unet voivat olla toisen käden tietoa valveesta." tutkija Katja Valli
Unien "totuus" on oma totuuden maailmansa. Päivätajunnan totuus liittyy yleensä aina opittuun, yhteisön sosiaalisiin sopimuksiin, lakeihin, sopeutumiseen ja torjuntaan, harvoin intuitiiviseen ymmärrykseen. Tosin sivistyneet yhteisöt sallivat itsestään taiteellisia tulkintoja. Soveliaisuus ja sovinnaisuussäännöt, välttämättömät lait, yhteiskunnan hierarkiat ja vallankäyttö, patriarkaalinen järjestys, kasvatus, propaganda jne. ohjaavat ja alistavat yksilöä suhteessaan yhteisöön ja muihin yksilöihin. Kaikki nämä opitut rajat, estot, poliittiset korrektiudet jne. pyyhkiytyvät unissa pois.
Valmistin valokuva-arkistomateriaaleistani myytinomaisia panoraamoja, jotka sitten animoin videoiksi. Lisäksi videokuvasin uutta materiaalia. Gallerian tilan kolme huonetta muodostavat kokonaisuuden, joka antaa kokijalle mahdollisuus upota uneen, unenomaiseen tilaan.
- Harri Larjosto -

 

Kiitos: Taiteen keskustoimikunta, Suomen Kulttuurirahasto, AVEK

 

Kirja - Harri Larjoston unet, Kustannus Oy Taide
Mediataiteilija Harri Larjosto on jo yli 20 vuoden ajan säännöllisesti kirjoittanut ylös uniaan. Tuloksena on syntynyt kuvataidetta, mutta myös tämän kirjan merkillisiä ja hauskoja, kiusallisia ja koskettavia tekstikatkelmia, proosarunoutta - äärimmäisen henkilökohtaista, ja kuitenkin yhteisiä peruskokemuksia sisältävää.
Larjoston unien kokoelmassa esiintyy erityisesti suomalaisen kuvataiteen tunnettuja hahmoja - syntyy näkymä toisenlaiseen, unen logiikan täyttämään taidemaailmaan. Kirjaa laajentaa myös unitutkija Katja Vallin essee, jossa hän peilaa kansainvälisen tutkimuksen uusimpia näkemyksiä Larjoston rikkaaseen unimaailmaan.

"Tämän unikokoelmani keskiössä ovat taidemaailmaan sijoittuvat uneni. Oudointa niissä tietysti on sama kuin muissakin unissani, miksi niin monet tärkeät henkilöt ja tapahtumat eivät tule uniin ja kuitenkin monet satunnaisesti ohimennen tai matkan päästä tarkastellut henkilöt ja asiat tulevat - jopa toistuvasti. Henkilöillä ja tapahtumilla unissani ei ole yhteyttä konkreettiseen todellisuuteen. Ne kertovat
lähinnä itsestäni. Jos ne jotakuta nimeltä mainittua loukkaavat, tulee muistaa, että kysymys on allekirjoittaneen alitajunnan tuottamasta kuvitelmasta." - Harri Larjosto -

Kirjoittajat: Harri Larjosto, Katja Valli. Graafinen suunnittelu: Timo Setälä. Kustannus Oy Taide, 2010
ISBN 978-951-608-087-4. 168 s., liimasidottu. Hinta 15 euroa.


Taiteilijatapaaminen 2.1.2011 klo 14. Tervetuloa!