KARVONEN LIISA, VÄÄTÄINEN ULLA: LAND´S END, 1991

06.02.2010 - 28.02.2010

AV-ARKKI ESITTÄÄ: KUUKAUDEN KLASSIKKO / CLASSIC OF THE MONTH


KARVONEN LIISA, VÄÄTÄINEN ULLA: LAND´S END, 1991


Kokeellinen / Experimental
Maa / Country: Finland
Alkuperäinen formaatti/Original format: U-matic High SP
Alkuperäinen ääni / Sound Original: Stereo
Kesto/Duration: 7:40
Ohjaaja / Director: Karvonen Liisa, Väätäinen Ulla
Cast: Anna Makkonen

Synopsis
Land´s End on kannanotto Persianlahden sotaan. Se on jatkuvasti ajankohtainen kommentti median käyttämään kieleen. Se viittaa myös omalla ironisella tavallaan siihen loputtoman turhauttavaan tekojen sarjaan, johon väkivalta maailmassa johtaa. Teos on toinen osa Lajittelutrilogiassa, johon lukeutuvat myös Sunnuntai (1990) ja Seitsemäs enkeli (1994).

Synopsis in English
Land´s End addresses the 1991 Gulf War. It is a continually topical critique on the language used in media coverage of war. It also points to the endless series of frustrating acts to which violence leads. Land's End forms the second part of the Sorting trilogy that also includes Sunday (1990) and The Seventh Angel (1994).