JUHANA MOISANDER/ PARVI

02.12.2011 - 30.12.2011


 

Paradise Lost


Teoksissani rakennan hämärää tilaa, jossa historia, muisti ja fantasia
kohtaavat. Kauhun ja outouden tunne on usein osana teoksieni maailmaa.
Kauhun määritellään perinteisesti syntyvän kulttuuristen kategorioiden
rikkoutumisesta tai niiden määrittelemättömyydestä. Teosteni kohdalla asia
nousee esiin menneen ja nykyisen, pysähtyneen ja liikkuvan sekä tilan
rajojen rikkoutumisen tai määrittämättömyyden kautta.

Näyttelyni Forum Boxissa lainaa nimensä John Miltonin teoksesta Paradise
Lost
, 1667. Olen tulkinnut teoksen lankeamismotiivia videoinstallaation
keinoin. Uudet teokseni rakentuvat projisointien, fyysisten objektien,
tilan arkkitehtuurin ja äänimaailman yhteisvaikutuksesta.

www.juhanamoisander.com

 

Tervetuloa taiteilijatapaamiseen lauantaina 3.12. klo 14!