ELENA NÄSÄNEN/ PERMANTO, AULA RITA JOKIRANTA/ MONTTU, PARVI

04.11.2011 - 27.11.2011

ELENA NÄSÄNEN : ROUND

Videoteokset Round ja Spell

Kahden kuvan videoteoksessa Round sama kertomus toistuu mies- ja naisnäyttelijän esittämänä. Vierekkäisissä videoprojisoinneissa siististi pukeutuneet mies ja nainen kuljeskelevat humaltuneina kadulla päätyen baariin, jossa aika näyttää pysähtyneen valonsäteen kulkiessa hitaasti lattian poikki.

Videoteoksessa Spell hienostunut juhlaseurue on nukahtanut yhtäkkiä, kesken kahvin juonnin, syvään uneen.

Molemmissa teoksissa henkilöt ovat omassa suljetussa todellisuudessaan - baarin hämärässä ja juhlien usvassa - etääntyneinä ympäröivästä maailmasta. Elena Näsäsen videoteokset ovat narratiivisia, elokuvakerronnan konventioita hyödyntäviä ja kommentoivia teoksia. Näsäsen teosten lähtökohtana on usein kuvallinen, äänellinen tai kerronnallinen rakenne.

Näsäsen videoteoksia on esitetty useissa näyttelyissä, video-esityksissä ja videofestivaaleilla koti- ja ulkomailla.

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 6.11. klo 14. Tervetuloa!

Kiitos:
Avek, Taiteenkeskustoimikunta, Uudenmaan Kulttuurirahasto,
P. Mutasen Elokuvakonepaja, Filmfotograferna, Generator Post


RITA JOKIRANTA: EVERY IMAGE IS A BEGINNING

Jokaisesta kuvasta voi alkaa kertomus.

Rita Jokirannan videoinstallaatio Every Image Is a Beginning esittää samanaikaisesti monia erillisiä tapahtumia, samalla tavalla kuin asiat elämässäkin kulkevat sattumanvaraisesti lomittain ja päällekkäin. Videoissa rinnastuvat luonnonilmiöt ja urbaani ympäristö, hiljaisuus ja hälinä sekä abstraktio ja näennäinen dokumentaarisuus. Lähtökohtana on ohikiitävän tapahtuman tallentaminen ja sen esittäminen niin, että katsoja joutuu tulkinnassaan vertaamaan sitä omiin kokemuksiinsa ja tunteisiinsa. Yhteys elokuvan historiaan ja rakenteeseen antaa kuitenkin tietoisia tulkintamalleja, mutta tuttu lineaarinen narratiivi puretaan installaatiossa palasiksi ja katsojalle annetaan vain alkuja tai katkelmia, joista kertomusta voi jatkaa. Sattumanvaraisesti yhdistyvät kuvat ja ääni luovat hetkellisen ja katoavan visuaalisen narratiivin, joka ehkä tallentuu vain katsojan muistiin. Miten tarina sitten kerrotaan, jää katsojan tehtäväksi.

Tulkinnan lisäksi teos vie ajatukset katsomisen ehtoihin. Samanaikaisten kuvien välille syntyy jännitteitä ja pinnan alla piilee uhka tai pelko, jota katse ei tavoita, mutta tunne siitä tunkee mieleen. Paitsi kerronnallisuutta, installaatio käsittelee visuaalisia mielikuviamme ja vertautuu tavallaan myös siihen informaatiotulvaan, jolle meidät altistetaan joka päivä. Kuvat vyöryvät päälle, jäävät mieleen eivätkä jätä rauhaan.

Rita Jokiranta kuvaa usein lähellä arkeaan, päiväkirjamaisesti ja jokapäiväisiä asioita. Hänen teoksissaan on monesti kysymys kuvan, tapahtuman ja tulkinnan suhteesta. Hän tekee lähinnä videoinstallaatioita ja valokuvia, mutta myös tilateoksia sekä ääni- ja valoteoksia.

Rita Jokiranta Every Image Is a Beginning, 2011. Videoinstallaatio. 16:9. Kesto noin 10 min, loop.

www.ritajokiranta.com


Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 6.11. klo 14. Tervetuloa!