JARNO VESALA, NESTORI SYRJÄLÄ,LAURA LILJA

10.08.2012 - 02.09.2012

JARNO VESALA / PARVI
10.8.-2.9.2012

 

Oven takana
Forum Boxissa on esillä kolme installaatiota, jotka luovat galleriaan viitteellisen asuinhuoneiston. Huoneiston osat viittaavat eri aikakausiin ja tiloihin. Teokset ovat lavastuksenomaisia, näennäisen pysähtyneitä tilanteita tai hienovaraisia hetkiä, joissa on vahvasti aistittavissa juuri tapahtunut, tai tuleva muutos. Minkälaiset tapahtumat ovat johtaneet huoneistossa aistittaviin tilanteisiin? Mikä on tehnyt tästä huoneistosta kodin ja minkälaiset kokemukset voivat saada luopumaan kodista? Jokaisessa teoksessa on läsnä eri lähtökohdista rakentuva pelko. Installaatioissani jännite syntyy odotuksesta sekä läsnä- ja poissaolevien hahmojen hiljaisista kohtaamisista. Galleriaan rakentuu äänen, projisoinnin, valaistuksen ja viitteellisten objektien avulla absurdin tunnelmallinen maailma, jossa nämä kohtaamiset tapahtuvat. Galleriassa katsoja on hahmo muiden hahmojen joukossa, osa tarinaa.

http://www.jarnovesala.com/

 

LAURA LILJA / MONTTU

10.8.-2.9.2012


VASEN, VASEN, VASEN KAKS KOLME
akryylilevy, teräs, monologi (10.06 min)
200 x 460 x 460 cm
käsikirjoitus ja ohjaus: Johannes Lilja
äänisuunnittelu: Juuso Oksala
lukija: Johannes Lilja
2012

Teoksen "Vasen, vasen, vasen kaks kolme" yhtenä lähtökohtana on ollut kuvataiteilijan ja käsikirjoittajan yhteistyö, tilataiteen ja kuunnelman yhdistäminen. Voiko kahta erilaista taidemuotoa yhdistää yhdeksi toimivaksi teokseksi? Tai jopa osiensa summaa suuremmaksi, kokonaisvaltaiseksi ja vuorovaikutteiseksi taidekokemukseksi?

Teoksen tilallisena elementtinä on akryylilevyistä koottu, läpinäkyvä sokkelo ja kuunnelmaosan muodostaa aseistakieltäytyjän esittämä monologi. Teos perustuu tositapahtumiin; eräs marraskuinen arkiaamu ja kutsuntatilaisuus suomalaisessa pikkukaupungissa vuonna 2002, poliisin aamun tapahtumista keräämä virallinen todistusaineisto sekä oikeudenkäynti, jota ei koskaan tapahtunut.

Erityiskiitokset käsikirjoittajaveljelleni Johannes Liljalle yhteistyöstä installaation toteuttamisessa. Kiitokset myös Juuso Oksalalle monologin äänisuunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta sekä Suomen Kulttuurirahastolle, Satakunnan rahastolle ja Satakunnan taidetoimikunnalle näyttelyn tukemisesta.

http://www.lauralilja.net/

 

NESTORI SYRJÄLÄ / PERMANTO
10.8.-2.9.2012

 

Kapinapöytä

Kapinapöytä on yhteiskunnallinen veistos ja käyttöesine. Teos perustuu vuonna 2012 tekemääni matkaan, jonka aikana vierailin suomalaisten kapinoiden, vastarinnan, kansalaistottelemattomuuden ja protestien tapahtumapaikoilla; paikoilla joissa yksilösubjektia suuremmat voimat ovat tiivistyneet teoiksi ja historiallisiksi tapahtumiksi. Keräsin jokaisesta vierailemastani paikasta jonkin hylätyn esineen - laudankappaleen, oksan, aurausmerkin, katukiven - ja rakensin niistä pöydän. Teos koostuu pöydästä ja sen ympärillä järjestettävistä keskustelutilaisuuksista. Lisäksi näyttelyssä on esillä kapinoita käsitteleviä kuvia ja tekstejä.

Kapinapöytä on samanaikaisesti sekä paikka ajankohtaiselle keskustelulle että eräänlainen nykyhetkestä käsin toteutettu suomalaisen kumouksellisuuden arkisto. Se koostuu menneisyyden myyteistä, historiallisista kamppailuista ja tämän hetken epäoikeudenmukaisuuksiin puuttumisesta: talonpoika Lallista Eugen Schaumaniin, Nivalan konikapinasta Vanhan valtaukseen, Kemin veritorstaista Smash Asem mielenosoitukseen. Suomalainen kumouksellisuus kertoo taistelusta ulkovaltojen sortoa vastaan itsemääräämisoikeuden puolesta; kamppailusta taloudellista hyväksikäyttöä vastaan oman elintavan ja luonnon puolesta. Kapinapöytä kokoaa yhteen ja tutkii tätä kumouksellisuutta suhteessa nykyhetken poliittisiin, taloudellisiin ja ekologisiin kamppailuihin.

Keskustelutilaisuus sunnuntaina 26.8 kello 15 - 17:

KAPINAPÖYTÄ / TALOUSKASVUN TUOLLA PUOLEN

Kasvu- ja kulutusyhteiskunta on ajautunut taloudelliseen, ekologiseen ja kulttuuriseen kriisiin: se on törmännyt planeettamme rajallisiin resursseihin. Millä tavalla globaalit kriisit ja epäoikeudenmukaisuudet aukeavat suomalaisen kulttuurin ja historian kautta? Miten vaihtoehtoinen tulevaisuus tehdään mahdolliseksi? Millaisia ovat kansalaisaktivismin, vastarinnan ja protestoinnin roolit tässä murroksessa? Kapinapöydän ääreen näistä kysymyksistä keskustelemaan kokoontuu joukko ajattelijoita, tutkijoita ja taiteilijoita.

Keskustelijoina:

Teppo Eskelinen, filosofi
Paavo Järvensivu, talouskulttuurin tutkija
Jaakko Karhunen, kuvataiteilija
Hanna Kuusela, kansalaisaktivisti ja kulttuurintutkija
Antti Majava, kuvataiteilija
Nestori Syrjälä, kuvataiteilija

Yleisö on tervetullut osallistumaan keskusteluun. Tilaisuudessa on tarjoilua.

Lämpimästi tervetuloa,
Mustarinda-seura ry

nestorisyrjala.com