PASI MÄLKIÄ /MONTTU

03.02.2012 - 26.02.2012

KAAOS HALLITSEE

Todellisuus, jonka osia myös itse olemme, näyttäytyy meille vain aistiemme tietoisuudelle tuottamina heijastuksina. Tästä todellisuudesta muodostamme jokainen oman subjektiivisen maailmamme. Maailmojamme yhdistää se, että meistä jokainen tarkkailee omaa maailmaansa sen keskipisteestä käsin.

Antropologi Mary Douglas väittää, että rakennamme maailmamme todellisuutta kategorisoiden. Tällöin kategorioiden väliin ja ulkopuolelle jää sekä hämäriä että täysin tuntemattomia alueita. Näillä alueilla hallitsevat Douglasin mukaan kaoottiset, tahdostamme riippumattomat voimat. Kaaos on kuitenkin myös luovuuden lähde. Mitä tapahtuu, jos ajaudummekin oman maailmamme keskustasta kohti sen hämärää, toiseuteen sulautuvaa marginaalia? Jotta taiteilija onnistuisi tekemään jotain todella luovaa, joutuu myös hän tekemään matkan esitietoisuuden hämärälle alueelle, jossa kaaos yhä hallitsee.

Pasi Mälkiän teokset ovat symbolisia, unenomaisia näkyjä, jotka nostavat nähtäväksemme osia kaaoksen alueesta. Hänen pienistä veistoksista koostuvat tilalliset teoskokonaisuutensa ovat fragmentteja toiseudesta, joka päättymättömänä ja jatkuvasti muotoaan muuttavana ympäröi ”hygieeniseksi” kategorisoitua maailmaamme, uhaten tunkeutua siihen sekä sen rajojen yli että haavapaikoista maailmamme lihassa.

Tyylillisiä ilmaisumuotoja teoksiinsa Mälkiä hakee muun muassa sarjakuvista ja animaatioista, joita perinteisesti on pidetty taiteen marginaalin ilmenemismuotoina. Mälkiän teoksissa yhdistyvätkin tarinat ja realismista vapautunut kuvakieli. Absurdien analogioiden ja symbolien kautta hän pyrkii tekemään toiseuden ja kaaoksen maailmaa ymmärrettävämmäksi niin katsojille kuin myös itselleen.Kaikki teokset sijoittuvat toiseuden loppumattomaan maailmaan, josta ne nostavat esiin palasia.

Tapio Tuominen

 

Kiitos tuesta; Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta, Valtion kuvataidetoimikunta ja Uudenmaan taidetoimikunta.