VAPPU ROSSI – HYVäSTI, VARJOINEN

06.09.2013 - 29.09.2013

Hyvästi, varjoinen

Vappu Rossi | FINLAND | 01:58 MIN | 2012-13

Hyvästi, varjoinen / Farväl, beskuggade / Goodbye Shadowy
Mediainstallaatio, media file
stereo, loop 1'42"

Vappu Rossi: Hyvästi, varjoinen Artist’s statement

Hyvästi, varjoisen taustalla on ajatus muutoksen ihmeestä, elinkaaresta ja ajan kulumisen väistämättömyydestä. Halusin teoksesta samalla kaihoisan, pohdiskelevan, ehkä hieman pelottavan, mutta loppukäänteen jälkeen taustavireeltään selvästi humoristisen.

Hyvästi, varjoinen yhdistää intervallikamerakuvaa ja stop-motion-animaatiota. Pohjamateriaalina on still-kuvasarja ikkunasta heittyvän valon liikkeestä seinällä päivän mittaan aina aamunkoitosta alkaen. Lisäksi kuvasin erillisiä filmejä tutkiakseni varjoja ja niiden käyttäytymistä muuntuvassa valotilanteessa, kuten mobilen liikkeitä, jotka muokattuna esiintyvät lopullisessa teoksessa. Loin lopulliset hahmot raakamateriaalin päälle kuva kerrallaan siten, että mobilen varjo vaikuttaa luonnolliselta ja sellaisenaan filmatulta, ja tuntuu sitten kuin yhtäkkiä heräävän eloon.

Suunnitelma teoksen äänimaailmasta ja rytmistä vaakuntoineen, haukuntoineen ja soittorasian kilahduksineen oli tarkka jo kuvausvaiheessa. Tuulen huminan soinnut lauloin huokoisalla puhalluksella ääni kerrallaan.

Alkioiden kehitys on piirretty loppua lukuunottamatta tarkasti luonnontieteellisten kuvastojen mukaan. Eri eläinten sikiönkehityksen samankaltaisuus toimii teoksessa dramaturgisena elementtinä: mobilen eläimiä ei alussa voi erottaa toisistaan.

Teos kertoo hetkellisyydestä ja eliöiden lyhyestä iloisesta sätkimisestä ihmeellisessä ajan virrassa. Ikkunasta heittyvän valon liike sekä muuttuvan mobilen elinkaari voivat olla myös kuin muistumia lapsen varhaisista havainnoista. Valotapahtuma, vaikkakin tunnistettava ja arkinenkin, näkyy kuvauspaikalla oikeanlaisena ainoastaan muutaman viikon ajan helmikuussa, auringon noustessa ja sen valon langetessa huoneeseen juuri sopivasta kulmasta. Tämän vuoksi aikajänne mediateoksen idean, valmistelun ja toteutuksen välillä on ollut poikkeuksellisen pitkä, jopa kolme vuotta.

Teoksesta on olemassa sekä vaakakuvamuotoinen screening-versio että installaatioversio. Installaatioversiona teos esitetään pystykuvana siten, että valon kulku tilan läpi on mahdollisimman luonteva.

 

******

Vappu Rossi: Goodbye Shadowy Artist’s statement

Thoughts about the miracle of chance, life cycle and the inevitable passage of time are in the background of Goodbye Shadowy. I wanted the work to be wistful and contemplative, maybe a bit spooky, but after the ending twist slightly humorous by its undertone.

Goodbye Shadowy is a combination of stop motion animation and time lapse interval shootings. The ground material is still photo serie of sunlight reflection casting from the window, passaging during the day, from dusk till dawn. In addition, I shooted some separate films for study the acting of shadows in the changing light, as the movements of mobile seen in the final work. I created the figures on the ground material frame by frame to get the impression of raw time-laps film and genuine, natural shadows that suddenly become alive. The sound design with all the quacking, barking and music box clinking was planned already before shootings. The chords of humming wind I sung tone by tone with blowing voice.

The development of embryos, excluding the end of course, is drawn after scientific images. The similarity of different animal fetuses works as dramaturcig element: in the beginning it’s impossible to distinguish the animals.

The work is about fugitivity and short happy floundering of organisms in the amazing stream of time. The motion of casting light and the life cycle of the changing mobile can also be like throwbacks of early perceptions of child. The sunlight reflection, though being easily recognizable everyday phenomenon, is casting from the optimal angle in the shooting location only in February, as the sun rises from right direction. For foregoing reason the time schedule of planning, arranging and implementation of Goodbye Shadowy was quite long, almost three years.

Goodbye Shadowy is available also as installation version. Vertical image version is installed in the way that the passage of light trough space is as natural as possible.

 

 

Kiitos:
Suomen Kulttuurirahasto
Taiteen keskustoimikunta
Elokuvaääniyhtiö Humina