KAPINAPöYTä-KESKUSTELUTILAISUUS

26.08.2012 - 26.08.2012

Keskustelutilaisuus sunnuntaina 26.8 kello 15 - 17

KAPINAPÖYTÄ / TALOUSKASVUN TUOLLA PUOLEN

Talouskasvun nimissä metsämme on hakattu ja muutettu puupelloiksi, järvemme ja merenlahtemme ovat tehostetun maanviljelyksen ja teollisuuden rehevöittämiä, kalliomme on avattu ydinjätteen sijoituspaikaksi ja monikansallisten kaivosyhtiöiden louhittaviksi. Yhteiskuntamme keskeiset toiminnot terveydenhuollosta koulutukseen ja tieteestä taiteeseen on siirretty tehokkuuden vaatimusten ja taloudellisen voitontavoittelun piiriin. Pankit ja muut finanssilaitokset ovat saavuttaneet aseman, jossa ne voivat haalia mittavia osuuksia yhteisestä varallisuudesta ottamalla riskejä, joiden vastuunkantajia ovat viime kädessä kansalaiset. Samalla olemme siirtyneet kauemmas ja kauemmas tasa-arvoisuuden ihanteista kasvavien tuloerojen kautta kohti luokkayhteiskuntaa.

Ihmisillä on taipumus sietää epäoikeudenmukaisuutta, riistoa, elinympäristön tuhoamista ja uhkaavaa kehitystä - tiettyyn rajaan asti. Missä tuo raja nykyään on? Historiallisesti suomalaiset ovat olleet valmiita kamppailemaan sortoa ja hyväksikäyttöä vastaan oman elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden puolesta. Mitä teemme me jotka näitä laaksoja, kukkuloita, vesiä ja rantoja nykyään asutamme? Mikä meille on todella tärkeää ja rakasta - taistelemisen arvoista? Avautuvatko suuret maailmanlaajuiset kriisit, ilmastonmuutos ja globaali eriarvoistuminen, meille suomalaisilla jotenkin erityisellä ja omalaatuisella tavalla? Millaisia voisivat olla ne uudet taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset rakenteet joiden puitteissa olisi mahdollista elää ilman ihmisten välistä riistoa ja maapallon ekosysteemien tuhoamista?

Näistä kysymyksistä Kapinapöydän ääressä keskustelemassa ovat:

Teppo Eskelinen, filosofi
Paavo Järvensivu, talouskulttuurin tutkija
Jaakko Karhunen, kuvataiteilija
Hanna Kuusela, kansalaisaktivisti ja kulttuurintutkija
Antti Majava, kuvataiteilija
Nestori Syrjälä, kuvataiteilija

Yleisö on tervetullut osallistumaan keskusteluun. Tilaisuudessa on tarjoilua.

Tervetuloa,
Mustarinda-seura ry