ILLALLINEN SYKLONIN KANSSA – DINNER PARTY WITH CYCLONE

03.08.2018 - 26.08.2018

 

by Lilja Birgisdóttir, IS; Katrín Elvarsdóttir, IS;
Hertta Kiiski, FI; Mari Krappala, FI

 

Tervetuloa avajaisiin torstaina 2.8. klo 17-19!

Sykloni on voimakas matalapaine, jonka ympärillä ilma virtaa pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään ja vastaavasti eteläisellä pallonpuoliskolla myötäpäivään. Sykloni on matkaava näyttely, joka vie meidät pyörteisen liikkeen kynnykselle seuraten maan kiertoliikkeen suuntaa. Forum Boxissa työryhmä esittää Illallinen syklonin kanssa.

Mitä tapahtuu, jos me emme enää ajattelisi ihmisiä itsestään selvästi ylivoimaisiksi suhteessa muihin elollisiin olioihin ja kappaleisiin, vaan tavalla, joka kattaa kaikki lajit. Ihmiset, siemenet, kasvit, eläimet ja bakteerit kuuluvat kaikki samojen keskinäisten riippuvuussuhteiden sisälle. Illallinen syklonin kanssa on monitaiteellinen prosessi, jossa tätä olotilaa tutkitaan.

Samalla kun yritämme luoda siltoja ‘luonnon' ja mielen, eläinten ja mineraalien, olevien ja asioiden välille, voisimme kysyä: Mitä jos ‘luontoa' ei pidettäisi pelkästään lainalaisena entiteettinä, vaan subjektina, joka käsittelee informaatiota. Ranskalaisen filosofin, Michael Serresin mukaan tieteellisestä näkökulmasta voi katsoa, että on olemassa jotakin, joka yhdistää ihmisen ‘luonnon' epäorgaanisiin elementteihin. Kyse on tiedonkäsittelystä. Tämä ajatus uhmaa ihmisen ja muiden ei-ihmisten/epäorgaanisen/ei-elollisen välistä eroa. Serres kysyy mitä me teemme informaatiolla. Me vastaanotamme informaatiota, me lähetämme informaatiota, me prosessoimme informaatiota ja me tallennamme informaatiota. Filosofi kutsuu meitä kuuntelemaan, mitä elolliset olennot ja maapallon kestävät rakenteet sanovat kokonaisuudessaan ja etsimään tapoja, joilla planeetta voisi puhua.

Voisimmeko paikantaa itsemme kaikkien elävien olentojen ja asioiden kumppaneiksi tällä planeetalla...


Avajaisiltana happeninki: Selur on Lilja Birgisdóttirin (ICE) and Elin Petersdottirin (ICE/FIN) organisoima performanssi. Se tutkii ihmisluontoa ja ihmistä versus luontoa. Se on sarja ihmistodellisuuden, eläinten todellisuuden, fyysisen elämän, virtuaalielämän, henkieläinten, keinoeläinten ja oikeiden eläinten välisiä kohtauksia. Performanssi on live-tilassa Instagramissa @fljotid, torstaina 2.8. klo 18:30 alkaen suomen aikaa (16:30 GMT, 15:30 Islanti). Päästäksesi seuraamaan performanssia Instagramissa, kirjaudu sisään Instagramiin ja seuraa @fljotid.

 

Näyttelyä ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto, Koneen säätiö, Turun taideyhdistys.

 

 

Taiteilijoista:

 

Lilja Birgisdottir (s. 1983) opiskeli valokuvausta Alankomaiden Kuninkaallisessa taideakatemiassa Haagissa ja suoritti BA-tutkinnon Islannin taideakatemiassa Reykjavikissa vuonna 2010. Siitä alkaen hän on ollut reykjavikilaisen taiteilijavetoisen Kling & Bang -gallerian jäsen osallistuen gallerian näyttelyiden kuratointiin. Hänen viimeaikaisia näyttelyitään ovat olleet yksityisnäyttelyt Love me Back Rawson Projects -galleriassa New Yorkissa (2017) ja Moment Gone Ultra Super New -galleriassa Tokiossa (2016). Lilja asuu ja työskentelee Reykjavikissa.

Katrín Elvarsdóttir (s. 1964) valmistui taiteen kandidaatiksi the Art Institute in Bostonista vuonna 1993. Hänellä on ollut useita yksityisnäyttelyitä Islannissa ja sen ulkopuolella, mm. The Search for Truth Berg Contemporary -galleriassa Reykjavikissa (2018), Double Happiness Gerdarsafn - taidemuseossa Kopavogurissa (2016), Vanished Summer Deborah Berke -galleriassa New Yorkissa (2014) ja Nowhereland Reykjavíkin taidemuseossa (2010). Katrín on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin kuten EIKON Award Kunstlerhaus 1050:ssä Wienissä (2018), Human;Nature Martin Asbæk -galleriassa Kööpenhaminassa (2017), Anti-Grand Richmondin yliopiston museossa (2015), Visible Iceland Hillyer Art Space -tilassa Washington D.C.:ssa (2014) ja Nordic Art Station Eskilstunan taidemuseossa (2013). Katrín on ollut ehdokkaana useaan palkintoon mukaan lukien Deutsche Börse Photographic Prize (2009). Vuonna 2017 hänelle myönnettiin EIKON Award (+45) -palkinto Wienissä. Hänen kirjansa Double Happiness (Crymogea 2016) julkaistiin Reykjavikissa samannimisen näyttelyn yhteydessä. Kirja on viimeinen osa trilogiasta, jonka aiemmat osat ovat Vanished Summer (2013) ja Equivocal (2011).

Hertta Kiiski (s. 1973) on kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, tilan ja usein tytärtensä kanssa. Kiiski on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemian valokuvataiteen osastolta vuonna 2012 ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian tilaaikataiteen osastolta 2015. Aiemmin hän on opiskellut mm. taidehistoriaa, latinan kieltä ja Rooman kirjallisuutta. Hertta Kiiskin kiinnostuksen kohteena on intensiteetin nostaminen sekä paikoissa joissa hän työskentee että esittää teoksiaan. Assosiaatiot ja spontaanisuus ovat hänelle keskeisiä. Hän on kiinnostunut mm. ihmisen ja ei-inhimillisen suhteista, materiaalisen ontologiasta ja yksilön suhteesta kuvatuksi tulemiseen. Hän haluaa kehittää materiaalien rinnastamisen kautta syntyvää aistimellisuuden kokemusta ja resonointia - tavoitellen haptista visuaalisuutta, jossa silmät voivat toimia kosketusaistin tapaan. Hänen teoksensa yhdistävät valokuvallista ja veistoksellista ajattelua sulattaen kuvan ja tilan rajoja. Kiiskin teoksia on ollut esillä useissa museoissa ja gallerioissa Suomessa ja ulkomailla. Tänä kesänä hän on osallistunut näyttelyihin SICissä, Titanikissa, Hippolytessä, Paimion parantolassa sekä Kilometre of Sculpture-tapahtumaan Virossa. Saksalainen Kehrer Verlag julkaisee syksyllä Kiiskin toisen kirjan I was an apple and I got peeled - but it was a good thing.

Mari Krappala (s. 1968) on tutkija, kuraattori ja mentori. Hän on taiteen tohtori ja Aalto yliopiston nykykulttuurintutkimuksen dosentti. Hänen väitöstyönsä käsitteli nykytaiteen tekemisprosesseja sekä esitti fiktiivisen luennan Luce Irigarayn sukupuolieron etiikasta. Krappala työskentelee monitaiteellisten produktioiden parissa. Hän on kuratoinut ja mentoroinut audiovisuaalisia installaatioita ja live-esityksiä kotimaassa ja ulkomailla. Hän on myös organisoinut yhteisötaiteellista työskentelyä ja näyttelyitä italialaisessa mielenterveyskeskuksessa sekä barcelonalaisessa naisvankilassa. Hän toimii taiteen teorian ja taiteellisen tutkimuksen metodologian luennoitsijana sekä ohjaa MA ja väitöstutkimuksia. Hänen viimeaikaiset työnsä ovat käsitelleet ekologista taidetta, antroposeenia, rajoja, rihmastoja, luontosuhteita todellisissa ja kuvitelluissa tiloissa. Hän kirjoittaa fiktiota teoriasta.Tapahtumia näyttelyn aikana:


12.8. Helsinki Art Walk - ilmainen opastettu näyttelykierros!


15.8. klo 19 alkaen Improkonsertti


23.8. Taiteiden Yö

 

//


Dinner Party with Cyclone

by Lilja Birgisdóttir, IS; Katrín Elvarsdóttir, IS;
Hertta Kiiski, FI; Mari Krappala, FI

 

Welcome to the opening on Thursday 2nd of August from 5-7 pm!


Cyclone is an area of closed, circular fluid motion rotating in the same direction as the Earth, characterized by inward spiraling winds. Cyclones are travelling exhibitions which lead us to the threshold of circular motions that follow the rotational direction of the earth. In Forum Box the group sets up the live art installation called Dinner Party with Cyclone.

What would happen, if we start to think, that human beings are not inherently superior to other living things, in a way that encompasses all species; human, seeds, plants, animals and bacteria are part of a system of interdependence. Dinner Party with Cyclone is an interdisciplinary processes of exploring this repositioning.

While we are reaching for bridges in-between nature and mind, animal and mineral, being and matter, we might ask: What if nature would not only be considered a subject of law, but a subject that process information. According to French philosopher, Michael Serres there is something that unifies us with the inorganic elements of nature from the scientific point of view, how we understand the notion of information. It challenges the distinction between human and non-human counterparts. Serres asks: 'What do we do with information? We receive information, we emit information, we process information and we store information.' He calls us to listen what is said both by living beings and the sustainability of our planet as a whole, to look for ways to let the planet speak.

Are we able to locate ourselves to be partners of all living beings and all things on the planet...


During the opening evening there will be a live-happening:
Selur is a performance devised by Lilja Birgisdóttir (ICE) and Elin Petersdottir (ICE/FIN). It explores human nature and human vs. nature. A series of encounters between human reality, animal reality, real life, virtual life, spirit animals, fake animals, human animals. The performance will be live on Instagram @fljotid, starting at 18:30
Finnish time (16:30 GMT, 15:30 Iceland) on Thursday August 2, 2018. To follow the performance on Instagram, simply log onto your instagram account, and follow @fljotid.

This exhibition is supported by Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation, The Icelandic-Finnish Cultural Foundation, Kone Foundation, Turku Art Association.


Events during the exhibition:

 

12th of August - Helsinki Art Walk


15th of August from 7 pm onwards - Impro Concert


23rd of August - Night of the Arts

 

About the artists:

Lilja Birgisdóttir (b. 1983) studied photography in the Royal Academy of Arts, The Hague, Netherlands and received BA in fine art from the Iceland Academy of the Arts, Reykjavík, Iceland 2010. From that year she has been a member of Kling & Bang, an artist run gallery in Reykjavik where she takes part in selecting artists and curating exhibitions for the space. Recent exhibitions include Love Me Back, a solo exhibition in Rawson Projects in New York 2017 and a solo exhibition in Tokyo called Moment Gone in Ultra Super New Gallery 2016. Lilja lives and work in Reykjavík, Iceland.

Katrín Elvarsdóttir (b. 1964) completed her BFA degree from the Art Institute in Boston in 1993. She has held many solo exhibitions in Iceland and abroad, including The Search for Truth at Berg Contemporary (Reykjavik) 2018, Double Happiness at Gerdarsafn - Kopavogur Art Museum 2016, Vanished Summer at Deborah Berke (New York) 2014, Nowhereland at Reykjavík Art Museum 2010. Katrín has participated in numerous group exhibitions such as EIKON Award at Kunstlerhaus 1050 (Vienna) 2018, Human;Nature at Martin Asbæk Gallery (Copenhagen) 2017, Anti-Grand at the University of Richmond Museum in 2015, Visible Iceland at the Hillyer Art Space (Washington D.C.) 2014, and Nordic Art Station at Eskilstuna Konstmuseum 2013. Katrín has been nominated for several awards including the Deutsche Börse Photographic Prize in 2009. In 2017 she received the EIKON Award (+45) on the occasion of the 100th issue of EIKON Magazine for Photo and media Art in Vienna, Austria. In 2016 her book Double Happiness was published by Crymogea editor in Reykjavik in conjunction with the same titled exhibition at Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum. The book is the last of a trilogy, the previous volumes being Vanished Summer (2013) and Equivocal (2011).

Hertta Kiiski (b. 1973) is an artist working with photography, moving image, objects, space and oftentimes with animals and her daughters. She has a MFA from Finnish Academy of Fine Arts (2015) and BA in Photography from Turku Arts Academy (2012). Beside arts, she has also studied e.g. Art history, Latin and Roman Literature. Her work has been shown in numerous solo and group exhibitions - during this summer also at Kiiski&Sutela exhibition in Wäinö Aaltonen Museum, Turku. Her second book I was an apple and I got peeled - but it was a good thing was published 2016 by Kehrer Verlag (GER). Kiiski´s work are part of several public art collections such as Finnish State Art Commission, Finnish Museum of Photography and Turku City Art Collection. She is the chairman of the board at artist-run gallery Titanik.

Mari Krappala (b. 1968) is a writer, art theorist and curator. Her research, criticism and curatorial projects focus on contemporary art. She is a docent of cultural studies in the Aalto University, the School of Arts, Design and Architecture, Helsinki. Her PhD work dealt with contemporary art processes, photography and Luce Irigaray's philosophy of the ethics of sexual difference. She teaches art theory, artistic research methodology and supervises MA and PhD works. At the moment she is doing curatorial work with the independent art groups in the interartistic fields. Her resent research topics deal with an emphasis on articulations of ecological art, anthropocene, borders, roots, rhizomes, and nature connections, focusing on real and imaginary ways of living with them. She writes fictions from theories.