MARTTI AIHA, TOBIAS GREWE, RAINER JUNGHANNS

20.06.2013 - 14.07.2013

Transitions

Martti Aiha, Tobias Grewe, Rainer Junghanns

Forum Box, Helsinki
20 June - 14 July 2013

 

Taiteilijatapaaminen to 11.7. klo 15-17, tervetuloa! / Meet the artists on Thu 11 July from 3pm to 5pm!

 


The exhibition project TRANSITIONS was initiated by the Düsseldorf-based installation and conceptual artist Rainer Junghanns, whose work often involves the concept of participation. Conceived in cooperation with the internationally acclaimed Finnish sculptor and urban environment artist Martti Aiha and the Cologne-based abstract photographer Tobias Grewe, the exhibition is a "joint venture" in the truest sense of the term, i.e. as a common enterprise, the goal of which is the interconnection of the respective positions perceived through interaction, process and dialog.

Taking the summer solstice on the 21st of June as its metaphorical point of reference, TRANSITIONS aims to shed light on various transitional processes within contemporary art and to investigate how the concept of time and our culturally determined interpretations of this effect how we see and perceive the world around us. At midsummer, night becomes day and the usual transition from one day to the next is temporarily suspended. The solstice is probably also one of the most misunderstood of all natural phenomena. Most people believe, for example, that during the summer solstice the Earth is closest to the sun, although the opposite is actually the case. And the summer solstice in the northern hemisphere takes place on the same day as the winter solstice in the southern hemisphere. It is all very confusing - and absolutely logical at the same time. It is, in fact, all a matter of perspective and perception. Like Shakespeare's popular comedy A Midsummer Night's Dream, in which it appears that anything can happen and nothing is what it seems, the exhibition in the Forum Box in Helsinki is conceived to be surprising, challenging and entertaining, inviting the viewer to participate in the creative process on various levels.

The Forum Box itself is a vivid metaphor for transition. Housed in the head of a now non-existent bride, the brutal architecture of the contemporary art space refers back to its former usage, while at the time functioning as a kind of starting ramp for innovative artistic concepts from around the world. Its former function as an actual bridge, as well as its current use as a symbolic bridge between contemporary artists and the general public, thus stands at the center of the TRANSITIONS project. Each of the three spaces of the Forum Box will be dedicated to one of the three participating artists, whereby interventions between each of the artists and their works will form creative "interfaces" and highlight the participatory nature of this cooperative endeavor.

The gradual and fluid shifting from one physical form to another in the sculptures and drawings of Martti Aiha speak of the flow of time and the natural evolution of organic forms, as well as of the malleability of human emotions. Everything is in a constant state of transition. His works are simultaneously dynamic and static, monumental while also being based within a wholly human scale. Aiha's humanist approach to sculpture and the urban environment is evident in the way he perceives his work as being "an expression of the subjective transitions between different levels or states of emotions and mental positions". In his most recent work, Aiha investigates the fascinating dialog between the two dimensional surface of drawings and the three dimensional form of sculpture.

With his abstracted photographs of architectural details, Tobias Grewe literally captures a moment in time, while simultaneously revealing the transitional power of light in his conscious manipulation of the photographic image through aperture size and shutter speed. Nothing is as it seems. Grewe challenges the concept of visual objectivity and reveals the highly subjective nature of all visual experiences. Architectural details are isolated from their urban context, softened by over- or underexposure and thus transformed into enigmatic, non-definable fields of pure form and color. Three dimensional spaces become flattened into two dimensional color fields, while the boundaries between photography, painting and drawing become blurred and finally irrelevant.

Rainer Junghanns also captures the passing of time with the help of his visual archive of images of the water that covers 70 percent of the earth's surface. Although shot during an extended artistic expedition around the world, the nearly abstract nature of the photographs negates their role as documentation. Presented as extractable light boxes stored within mobile archive unites, the photographs are an integral component of a process-based social sculpture that investigates the way we perceive the passing of time and vainly attempt to capture and contain it. For Junghanns, all art is part of a greater process of conscious perception and the sharing of visual and emotional experiences.

"Transitions" in the form of abstraction, the breaking down of both natural and artificial boundaries, the passage of time and the process of interaction thus lie at the core of each artist's oeuvre and are compounded by their participatory interplay within the exhibition. TRANSITIONS is a cooperative effort, which aims at opening new perspectives and challenges the viewer to call his or her own perception of the world into question.

The exhibition is organized by the Cologne-based curator and author Gérard A. Goodrow in cooperation with Forum Box, Helsinki and RAUM e.V., Düsseldorf.

 TRANSITIONS-näyttelyprojektin aloitti Düsseldorfissa työskentelevä installaatio- ja käsitetaiteilija Rainer Junghanns. Junghannsin töissä yleinen teema on osallistuminen.
Projekti syntyi yhteistyössä kansainvälisestikin tunnetun kuvanveistäjän ja ympäristötaiteilija Martti Aihan, sekä Kölnissä työskentelevän Tobias Grewen kanssa, joka työskentelee usein abstraktin valokuvauksen parissa. Transitions-projekti on näiden kolmen taiteilijan yhteinen seikkailu, yritys, jonka päämääränä on yhdistää kolme näkökantaa yhdessä toimimisen, yhteisen prosessin ja dialogin kautta.

Juhannuksesta tuli näyttelyn metaforinen vertauskuva, koska TRANSITIONS haluaa valottaa siirtymän ja muutoksen prosesseja nykytaiteessa, ja tutkia miten ajan käsityksemme ja tulkintamme ajasta vaikuttavat siihen miten katsomme ja tulkitsemme ympäröivää maailmaa.
Juhannuksena yöstä tulee päivä ja luonnollinen siirtymä päivästä toiseen on hetkellisesti pysähdyksissä. Kesäpäivänseisaus on ehkäpä myös väärinymmärretyin luonnonilmiö. Monet uskovat Maan olevan tällöin lähimpänä Aurinkoa, vaikka asia on lähes päinvastoin. Pohjoisella pallonpuoliskolla kesäpäivänseisaus tapahtuu samana päivänä kuin talvipäivänseisaus eteläisellä pallonpuoliskolla. Hyvin sekavaa - ja täysin loogista samanaikaisesti. Kaikki riippuu perspektiivistä ja näkökannasta. Niin kuin Shakespearen Kesäyön Unelmassa, jossa mitä tahansa voi tapahtua ja mikään ei ole sitä miltä se näyttää, näyttely Forum Boxissa on yllättävä, haastava ja viihdyttävä, kutsuen kävijän osallistumaan luovaan prosessiin monilla tasoilla.

Forum Box itsessään on vahva vertauskuva muutokselle ja siirtymälle. Sijainti entisen sillan päässä, ja sen karu arkkitehtuuri viittaavat sen entiseen käyttötarkoitukseen, mutta toimien myös samalla ponnahduslautana innovatiivisille kansainvälisille taideprojekteille. Keskellä TRANSITIONS-projektia Forum Box toimii nyt symbolisena siltana taiteilijoiden ja yleisön välillä. Jokainen Forum Boxin kolmesta tilasta on omistettu yhdelle taiteilijalle, jolloin muiden taiteilijoiden ja teosten väliintulo muodostavat yhdessä luovan liittymän, joka korostaa tämän yhteistoiminnallisen pyrkimyksen osallistuvaa luonnetta.

Asteittainen ja aaltomainen siirtymä yhdestä fyysisestä muodosta toiseen Martti Aihan veistoksissa ja piirroksissa viestivät niin ajan kulusta, orgaanisten muotojen kehityksestä kuin ihmistunteiden muokattavuudestakin. Kaikki on jatkuvan muutoksen alaista. Hänen työnsä ovat samanaikaisesti dynaamisia ja staattisia, sekä monumentaalisia olemalla kuitenkin ihmisenkokoisia. Aihan humanistinen lähestymistapa kuvanveistoon ja urbaaniin ympäristöön ilmenee selkeästi hänen tavastaan luonnehtia työtään "ilmaisuksi subjektiivisista muutoksista tunne- ja mielentiloissa". Aivan viime aikoina Aiha on alkanut tutkia työssään kaksiulotteisen piirustuspinnan ja veistoksien kolmiulotteisen muodon kiehtovaa dialogia.

Arkkitehtuurin yksityiskohtia valokuvissaan abstraktoimalla Tobias Grewe vangitsee hetken, samanaikaisesti paljastaen valon muuttavan voiman manipuloimalla valokuvaa tietoisesti kuvausaukon koolla ja valotusajalla. Mikään ei ole sitä, miltä se näyttää. Grewe haastaa visuaalisen objektiivisuuden käsitteen ja paljastaa kaikkien visuaalisten kokemusten korostuneen subjektiivisen luonteen. Arkkitehtuurin yksityiskohdat ovat eristettyjä urbaanista ympäristöstään, yli- ja alivalotuksella pehmennettyjä, ja näin muunnettuina arvoituksellisiksi ja määrittelemättömiksi muodon ja värin kentiksi. Kolmiulotteiset tilat litistetään kaksiulotteisiksi värikentiksi, sumentaen valokuvan, maalauksen ja piirustuksen rajoja, muuttaen ne lopulta epäoleellisiksi.

Rainer Junghanns vangitsee ajan kulkua myös visuaalisella kuva-arkistollaan vedestä, joka peittää 70 % Maan pinta-alasta. Lähes abstraktit kuvat vedestä eivät kuitenkaan ole pelkkää dokumentaatiota pitkästä taiteellisesta tutkimusretkestä maailman ympäri. Valokehystetyt kuvat voi vetää esiin liikuteltavista arkistokaapeista, ja kiinteänä osana prosessilähtöistä sosiaalista kuvanveistoa ne tutkivat tapaamme käsittää aikaa, sekä yrittävät turhamaisesti vangita ja säilyttää sitä. Junghannsille kaikki taide on osa suurempaa tietoista havaintoprosessia ja visuaalisten sekä emotionaalisten kokemusten jakamista.


"Transitions" on abstraktiota, luonnollisten ja keinotekoisten rajojen rikkomista, ajan kulkua ja vuorovaikutusprosesseja, jotka kaikki ovat keskeisiä näiden taiteilijoiden tuotannossa, ja liittyvät yhteen näyttelyn osallistuvan vuorovaikutuksen muodossa. TRANSITIONS on yhteistyöprojekti joka avaa uusia näkökulmia ja haastaa katsojan kyseenalaistamaan tapaansa havainnoida maailmaa.

Näyttelyn on organisoinut Kölnissä toimiva kuraattori ja kirjailija Gérard A. Goodrow yhteistyössä Forum Boxin ja Düsseldorfissa sijaitsevan RAUM e.V.:n kanssa.


Käännös: Forum Box