KAISU KOIVISTO: MAISEMA RIISINJYVÄSSÄ

02.03.2018 - 25.03.2018


Tapahtumat näyttelyn aikana:

- 24.3. Tanssiperformanssi Maisema muuttuu klo 13.00 alkaen, vapaa pääsy.

- 25.3. Tanssiperformanssi Maisema muuttuu klo 13.00 alkaen, vapaa pääsy.

- 25.3. Taiteilijatapaaminen: Kaisu Koivisto ja maaliskuun Mediaboxin taiteilija Heidi Romo ovat tavattavissa Forum Boxissa näyttelyn viimeisen viikonlopun sunnuntaina klo 14-16, vapaa pääsy.


Maisema riisinjyvässä

Valokuvia, videoinstallaatio, veistoksia

 


Kuljen kellarissa otsalampun kajossa. Pimeät huoneet ovat kuin kulmikkaan muotoisia luolia. Kalsea kosteus tuntuu iholla, homeen tuoksu on vahva. Betonin hiljaisuus; jostain kuuluu verkkaan tippuvien vesipisaroiden ääni. Seinälle liimatut maisemankuvat ja hilseilevä maali sulautuvat kiehtovaksi grottonäkymäksi. Pistorasia törröttää seinästä kuin outo pahka. Eräänlaista urbaania luontoretkeilyä tämäkin.

(Työpäiväkirja, kevät 2017)

 

Maisema riisinjyvässä -näyttely käsittelee ihmisen halua ihmetellä maisemia, luonnonilmiöitä ja tehdä niistä kuvia. Näyttely koostuu valokuvista, veistoksista ja videoinstallaatiosta. Laajan kokonaisuuden teoksia yhdistävät hyvinkin erilaisissa konteksteissa toistuvat kuva-aiheet: metsä, kasvillisuus, pilvet, laiva.


Työmenetelmäni on kollaasimainen yhdistely. Törmäytän ja liitän toisiinsa materiaaleja, aiheita ja tekotapoja.

 

Temaattinen valokuvaaminen on oleellinen osa kaikkien teosteni muotoutumisprosessia. Kuvaamalla tutkin historian, muistin ja menneisyyden jälkiä nykyhetkessä. Ne näyttäytyvät väistyvinä ja usein ristiriitaisina jäänteinä maailman muutoksessa.


Valokuvaan paikoissa, joiden parhaat päivät olivat aikoja sitten: tehtaiden sosiaalitiloissa ja hylättyjen sotilastukikohtien bunkkereissa eri puolilla itäistä Eurooppaa. Kuvauspaikkojen ja -maisemien poliittiset ulottuvuudet muistuttavat lähimenneisyyden kipupisteistä.


Luonnonilmiöt ja luonnon vääjäämättömästi etenevät prosessit ovat vahvasti läsnä valokuvissani, esimerkiksi rapistuvien seinämaalausten ja jäätikkömaisemien kautta. Luonnon elinvoima vaikuttaa minuun syvästi. Yhtä lailla teknologioiden jatkuva läsnäolo värittää työskentelyäni ja näkyy teoksissani.

 

Terra firma -videoinstallaatioon liittyy Jan Eeralan ääniteos Talvisatama.

 

Kaisu Koivisto

 

Näyttelyä on tukenut AVEK (videoinstallaation tuotantokulut).


Kuvataiteilija Kaisu Koivisto (s.1962) on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla, mm. seuraavissa paikoissa: Museo Andersen, Rooma, Aboa Vetus & Ars Nova museo, Porin taidemuseo, Kiasma, Reina Sofia-museo, Madrid; PS 1, New York; Viron taidemuseo Kumu, Tallinna; Tokyo Metropolitan Museum.

 

www.kaisukoivisto.com

 

//

 

Landscape on a Rice Grain

Photographs, video installation, sculptures

 

I walk in a cellar guided by the light of a headlamp. The pitch-dark rooms are like angular caves. The chilly air feels humid, and the odor of mould is intense. The silence of concrete; the sound of water dripping in the distance. Images of landscapes glued onto the wall and flaking paint meld into a fascinating grotto scene. A socket sticks out of the wall like a strange burl. A kind of urban nature walk.
(Work diary, spring 2017)

 

Landscape on a Rice Grain explores the yearning for observing scenery and natural phenomena, and creating images of them. The exhibition consists of photographs, sculpture and a video installation. The works of the extensive entity are connected by pictorial motifs such as forest, vegetation, clouds and ships in very contrasting contexts.


My working method is combining things in a collage-like way. I juxtapose and connect materials, motifs and techniques of working.


Thematic photography is an essential part of my artistic practice. It is a powerful means in examining how traces of history, memory and the past are present in the here and now. They appear as receding and often contradictory remains in the changes of the world.


I photograph in places which had their primes long ago: in locker rooms of factories and abandoned military bases in Eastern Europe. The political dimensions of the locations and sceneries remind one of their troubled past.


Natural phenomena and the inevitably proceeding processes in nature are prominently visible in my lens-based works which depict, among others, crumbling wall paintings and glaciers. The primal forces of nature have a deep impact on me. Also the constant presence of technologies informs my artistic practice and is evident in my works.


The video installation Terra firma is complemented by Jan Eerala's sound art Talvisatama.

 

Kaisu Koivisto


The exhibition has been supported by AVEK (production costs of video installation)

 

Kaisu Koivisto's work have been shown for instance in the following institutions: Museo Hendrik Christian Andersen, Rome; Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki; Reina Sofia Museum, Madrid; PS 1, New York; Kumu Art Museum, Tallinn, Estonia; Tokyo Metropolitan Museum, Galleria Sculptor, Helsinki; Pori Art Museum, Pori. Kaisu Koivisto (b.1962) earned her MFA at the University of Art and Design Helsinki. She has also studied art history and aesthetics at the University of Helsinki. She lives in Helsinki, Finland.

 

www.kaisukoivisto.com