RINTARO HARA

06.04.2018 - 29.04.2018

Rintaro Haran näyttely on osa kansainvälistä Port Journeys -yhteistyöhanketta. Vuosina 2017-2018 toteutettava hanke käsittää kahdenvälisen Suomi-Japani yhteistyön. Forum Boxissa nähdään hankkeeseen valitun japanilaisen taiteilijan Rintaro Haran yksityisnäyttely ja hän työskentelee lisäksi kuukauden ajan HIAPin residenssissä.


http://hfj-ami.jp/

http://www.portjourneys.org


Forum Box toteuttaa galleriansa näyttelytoiminnan ohella kansainvälistä verkostoitumista tavoitteenaan löytää mm. uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä löytää partnereita näyttelyvaihtoon ja -yhteistyöhön.

Forum Boxin kansainväliset yhteistyöt