NIINA VATANEN, MIRIMARI VäYRYNEN, EWA GóRZNA

01.09.2017 - 24.09.2017

Syyskuussa Forum Boxissa nähdään 3 yksityisnäyttelyä.

Tervetuloa avajaisiin torstaina 31.8.2017 klo 17-19!

 

PERMANTO

Niina Vatanen  - Time is a Tragedy


Syyskuussa Forum Boxin Permannolla nähdään Niina Vatasen yksityisnäyttely Time is a Tragedy. Valokuvaa, tekstiä, ääntä, arkistomateriaalia ja veistoksellisia elementtejä yhdistävässä näyttelyssä Vatanen käsittelee aikaan ja sen havainnointiin liittyviä kysymyksiä. Yhtenä näyttelyn keskeisenä hahmona on alkujumala Khronos, jota pidetään kreikkalaisessa mytologiassa ajan personifikaationa. Näyttelyssä havainto kohtaa intuition, materiaali immateriaalisen, fiktio faktan, elämä kuoleman.


Kreikkalaisten tragedioiden keskeisenä aiheena oli kuvaus ihmisten kamppailusta kohtaloitaan ja jumalten suunnitelmia vastaan. Tragedioissa käsiteltiin uskonnollisia tai elämänkäsityksellisiä aiheita, kuten ihmisen ja jumalten välistä suhdetta, olemassaolon kysymyksiä sekä kohtaloa. Aiheet ovat olennainen osa ihmisyyttä. Yhä edelleen käymme turhauttavaa ja hyödytöntä taistelua aikaa, unohdusta ja kuolemaa vastaan.


Näyttelyssä Vatanen yhdistää useita tekniikoita. Valokuvat saavat rinnalleen eri tavoin ajalle altistuneita materiaaleja kuten marmoria, tuhkaa, puuta ja kangasta. Teoksissa vuorottelevat keveys, paino, leikkisyys ja haudanvakavuus. Installaation osana kuultavan ääniraidan, viritetyillä metallitangoilla soitetun melodian, on säveltänyt muusikko Tero Vänttinen. Teoksissa esiintyvät tekstit on kirjoittanut kirjailija Marjo Niemi. Näyttelysarjan ensimmäinen osa, Time is a Triangle, oli esillä Valokuvagalleria Hippolytessä syksyllä 2016.


Niina Vatanen (s.1977 Kuopiossa) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvan, tekstin ja arkistojen parissa. Vatanen valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta vuonna 2008. Hän on suorittanut opintoja myös Kuvataideakatemiassa Helsingissä sekä Barcelonan yliopiston taideosastolla Espanjassa. Vatasen teoksia on nähty useissa gallerioissa, museoissa ja valokuvafestivaaleilla Suomessa ja ulkomailla. Hänen viimeaikaisia yksityisnäyttelyitään ovat mm. Time is a Triangle, Valokuvagalleria Hippolyte, Helsinki (FI), Beyond the Visible Surface, C/O Berlin, Berliini (DE) ja Archive Play, Golden Thread Gallery, Belfast (UK) sekä ryhmänäyttelyt Secret Agent, Guest Projects, Lontoo (UK), Reframe Memory, Athens Photo Festival, Ateena (GR) sekä Triennial of Photography Hamburg, Hampuri (DE).

Vatanen on julkaissut kaksi kirjaa saksalaisen kustantamon Kehrer Verlagin kanssa: Archive Play (2014) yhdessä Hertta Kiiskin kanssa ja A Room's Memory/Huoneen muisti (2013). Hänen teoksiaan on mm. Saastamoisen säätiön, Suomen Valokuvataiteen museon ja Valtion taidekokoelmissa sekä yksityisissä kokoelmissa Suomessa, Saksassa ja Ranskassa. Vatanen asuu ja työskentelee Helsingissä.

 

Näyttelyä ja työskentelyä ovat tukeneet Suomen kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

 

Lisätietoja:
Niina Vatanen: +358 40 41 21 31 / niina.vatanen@gmail.com / www.niinavatanen.com

 


MONTTU

Mirimari Väyrynen - Jana AB ja genii loci

 

Ihmisen asemoituminen suhteessa luontoon on jokaisen ajanjakson oleellisia kysymyksiä.


Forum Boxin Monttu -tila hahmottuu itselleni läpikulkutilana, sitä hallitsevien portaiden ja kahden oviaukon vuoksi. Työprosessin aikana tilaan liittämäni piirre nousi näyttelyn sisällölliseen keskiöön. Se rinnastui kuluvaan, siirtymälliseen aikaan, jota leimaavat laaja-alaiset rakenteelliset muutokset.


Yksi muutosten taustavaikuttajista on eittämättä massiivinen epäpuhtaus. 2010-luvulla ihmisen on asemoitava itsensä, ei niinkään luontoon, vaan saasteeseen dualistisesta positiosta, sen aktiivisena tuottajana sekä luonnon oliona.


Jana AB ja genii loci -näyttely käsittelee ihmisen maailmasuhteen ja samalla maisemakäsitteen muuntumista saastuvan, arvopohjaisesti ja taloudellisesti polarisoituvan, globalisoituvan ja digitalisoituvan elinympäristön vaikutuksessa. Se hahmottaa myös paikan tunteen sekä tuntemuksen heikkenemisen ja ympäristön saastumisen korrelaatiota.


Lähestyn aiheita maisemamotiivin kautta. Maisemamaalaus on klassinen esimerkki ympäristön kokemisesta ja havainnoinnista sekä tiedon tuottamisesta. Maisemallinen representaatio on aikakausisidonnainen tuotos, joka syntyy merkitsevien referenssiverkostojen kautta ja on kulttuuristen näkemysten, teknologian, uskomusten sekä yhteiskunnallisten arvojen ehdollistamaa.


Näyttelyssä esillä oleva maisemamaalaus on tehty paloista rakentuvalle pohjalle, jota olen liikutellut työprosessin aikana. Kokonaiskuva on paikoilleen asetettuna epäsymmetriassa. Olen hahmottanut läpikulkua prosessinomaisena liikkeenä, jossa tapahtuu jatkuvaa yhteenliittymistä ja erkanemista sekä elementtien muuntumista toistensa vuorovaikutuksessa. Minua ovat kiinnostaneet kysymykset irrallisten osien vaikutuksesta kokonaisuuteen sekä, se mihin seikkoihin siirtymän aikana kiinnitetään huomiota ja mitkä niistä nostetaan tietoisesti esille tai sivuutetaan.


Olen käyttänyt maalauksen mallina internetistä löytämääni 3D- metsämaisemakuvaa, joka esittää tutunoloista pohjoisen metsää, mutta on yhtaikaisesti paikannettavissa verkossa loputtomasti kiertäväksi anonyymiksi koodiksi. Se kuvastaa mielestäni esimerkillisesti nykyistä ihmisen elin- ja toimintaympäristön olemusta fyysisenä ja datana, kopiona ja aitona, paikallisena ja globaalina.


Näyttelyssä esillä olevan maisemamaalauksen vallitseva materiaali on muovi. Sitä halkoo rivi, yleisesti mainontaan, mutta myös tiedottamiseen ja varoittamiseen käytettyjä led - tekstikylttejä. Niissä projisoituu otteita viimeaikaisista tapahtumista, jotka muokkaavat merkittävästi aikakautemme maisemaa. Osa maalauksesta on upotettu lattiapintaan, jolloin maisema kuluu yleisön liikkuessa tilassa.


www.mirimari-vayrynen.com


Kiitos Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolle ja Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunnalle.

 


PARVI

Ewa Górzna - Collapse


Videoinstallaatio
7 min
2017

Collapse kuvaa tilanteen jossa näennäisen täysi ja vakiintunut järjestys altistuu yllättävälle ja epätodelliselle siirtymälle.

Kamera liikkuu hitaasti rauhallisen ja virheettömän tilan läpi, paljastaen yllättävän elementin. Ohut pinta rikkoutuu helposti. Pinnallinen mukavuus vaihtuu tuntemattomalle alueelle.

Ewa Górzna asuu ja työskentelee Helsingissä pääosin videotaiteen ja videoinstallaatioiden parissa. Hän valmistui taiteen maisteriksi Nicolaus Copernicus Universitystä Toruńissa, Puolassa 2006 ja Kuvataideakatemiasta 2012. Górznan töitä on nähty useissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla ja hän on saanut useita palkintoja kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

www.ewagorzna.com


Näyttelyä on tukenut: AVEK- Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, Taiteen edistämiskeskus, VISEK, ja Paulon Säätiö.