KIRSI KIVIVIRTA, JOHANNA RYTKÖLÄ, TIINA VERÄJÄNKORVA

11.07.2008 - 03.08.2008

Tutkimme töissämme elämän vahvuuksia ja heikkouksia. Elämä ja arki on monesti näiden seikkojen välillä tapahtuvaa tasapainoilua ja sietämistä samoin kuin omien rajojen etsimistä, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Näyttelytöissä esitämme kolme näkökulmaa näihin pohdintoihin käyttäen materiaalina yhteistä nimittäjäämme, savea. Taustana kokoonpanollemme on opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa.

Kirsi Kivivirta

Etsin ja kuvaan teoksissani turvallisuuden tunnetta ja oman tilan ja elämän hallintaa. Maisemallinen horisontti ja perspektiivi nousevat teosteni tärkeiksi kuva-aiheiksi ja näkymiksi. Oma olotila vahvistuu tässä maisemassa synnyttäen halun viipyä siinä. Haluan saattaa katsojan tämä kokemuksen äärelle. Teokseni rakennan pala palalta, pienet osat ja yksiköt kiinnittyvät toisiinsa rytmisen palapelin tapaan. Työskentelen yksinkertaisten perusmuotojen parissa käyttäen savelle ominaisia mustan, harmaan ja valkoisen sävyjä. 

Johanna Rytkölä

Pohdin teoksissani hyvän olon ja onnellisuuden alkuperää. Korostan pienten arkipäiväisten tapahtumien, kokemusten ja ilmiöiden kuten suihkussa käymisen tai uimisen merkityksellisyyttä vahvuuden ja voimaantumisen lähteinä. Lahjakäärön nauhan solmiminen ja puutarhan kasvien tarkastelu muuntuvat keraamisissa teoksissani syvällisiksi ja eheyttäviksi kokemuksiksi. Töilleni on ominaista lähes abstrakti, selkeä muotokieli, usein vahvat ja voimakkaat värit sekä pyrkimys liikkeen vaikutelmaan.

Tiina Veräjänkorva

Teokseni ovat tutkimusmatkoja psykologiseen ympäristööni ja löytyneiden käsitteiden kuvaamiseen. Arkemme muodostuu usein hyvin vastakkaisista tunteista. Visualisoin veistoksissani näitä vaihteleviin tunnetiloihin liittyviä käsitteitä kuten helmeilevä ilo ja epäonnistumisen kokemus. Lähtökohtanani olen käyttänyt täydellisyyteen viittavaa pyöreää muotoa, ajan kuluessa hioutunutta helmeä ja sen vähemmän täydellisiä variaatioita. Näyttelytyöni olen työskentelylleni tyypillisesti koonnut elementeistä tilaan.