JOHANNA AALTO

07.03.2008 - 06.04.2008

Ajattelen tilaa valon tapahtumapaikkana. Tila on tie, tiheys ja syvä avaruus.

On se mitä kutsutaan tyhjäksi, ja siinä jotakin aivan alullaan. Hahmottuminen, haihtuminen, muuntuva liike. Valo joka vasta alkaa hohtaa. Hetki joka kuultaa toisen lävitse.

Maalauksen tilassa on hyvä olla aukko, jotakin mitä ei aivan voi nähdä eikä ymmärtää.

Usein kiehtoo se kohta jossa tilan luonne on muuttumassa tai jokin merkitys syntymässä. Aavistuksen ja kysymyksen kohta. Minulle on tärkeä se aistimuksen ja kokemuksen alue, jota sanat eivät ole järjestäneet.

Huomaan, olen lähempänä maan kamaraa, lähempänä putoavaa liikettä. Lähempänä sisintä ja kätkeytymistä. Olen ajatellut nopeita vilkkaita tapahtumia, tihenemistä, ja kirkkautta samaan aikaan.

Valo näyttää syntyvän sisältäpäin.

Johanna Aalto

 

Kiitokset: Oskar Öflunds Stiftelse Valtion Kuvataidetoimikunta