MARJO LEVLIN: FäNGELSEMAMMANS VAGGVISA

18.11.2015 - 06.12.2015

Fängelsemammans Vaggvisa 2015, 5,58"


Teoksen lähtökohta on Kaija Maarika Penttalan sävellys Fängelsemammans vaggvisa (Vankilaäidin tuutulaulu) vuodelta 2010. Penttala sävelsi teoksen luettuaan artikkelin suomalaisista naisvangeista jotka alkeellisissa paljuselleissä lapsi mukanaan suorittavat rangaistustaan.


Vieras aihe vaati perehtymistä erilaisista näkökulmista; luin tutkimuksia ja vierailin Vanajan vankilassa* valokuvatyöpajan tiimoilta, jonka pidimme yhdessä Sanni Sepon kanssa muutamalle naisvangille. Siellä sain myös luotua kontaktin yhteen äitiin.
Työpajan kautta sain tuntumaa ulkopuoliselle ennestään täysin tuntemattomaan vankilaelämään, naisten tekemiin rikoksiin ja niistä seuraaviin rangaistuksiin. Se sai pohtimaan rangaistusta ja sitä minkälaista eristäminen maailmasta, ihmisistä, läheisyydestä voi tuntua. Kiinnostavaa oli myös lukea että tutkimusten mukaan noin 80 % naisvangeista kokee vankilan turvallisemmaksi kuin ulkopuoleisen maailman.

Yhteistyömme Penttalan kanssa oli alkanut 2012, jolloin hän yhdessä Anton Kukkoseen kanssa vastasi musiikista lyhytelokuvani SUR l'eau REAL (2012). Yhteistyön päätteeksi Penttala pyysi minua tekemään videoteoksen vankila-aiheen ja tuutulaulun pohjalta.

Lopputulos tästä yhteistyöstä on nyt esillä Mediaboxissa.
Videoteos Fängelsemammans Vaggvisa on kokeellinen, runollinen kudelma, symbolistinen eläytyminen aiheeseen.

 

Näyttelyä on tukenut Svenska kulturfonden.

 

* Kaisa Tammi-Moilasen johtamassa Vanajan vankilassa tehdään edistyksellistä työtä vankien voimauttamiseksi kulttuurin avulla.

 

 

In English:

The starting point of the work is the musical composition Fängelsemammans vaggvisa (The Jail Mother's Lullaby, 2012) by Kaija Maarika Penttala. She composed the piece after reading a newspaper article about imprisoned mothers, living with their child in primitive cells with poor or no sanitary facilities.

The unfamiliar theme recquired me to gather knowledge from various sources; I read studies and visited Vanaja prison* where Sanni Seppo and I had a workshop for some of the inmates. This is also where I got to know one of the mothers.
The workshop introduced me to previously unknown prison life, to crimes committed by women and to the punishments that which follow the deeds. It made me reflect on punishments and what isolation from society, people and intimacy might feel like. It was also interesting to learn that about 80 % of imprisoned women experience the prison environment to be safer than the outside world.

The collaboration with Penttala had started in 2012, as she together with Anton Kukkonen created the music for my short film SUR l'eau REAL As conclusion for the project Penttala asked me to make a video work to her lullaby.

The conclusion of this collaboration can now be seen at Mediaboxi.
The video Fängelsemammans Vaggvisa is an experimental, poetic and symbolistic weave inspired by the theme.

 

The exhibition has been supported by Svenska kulturfonden.

 


* Vanaja prison, run by Kaisa Tammi-Moilanen, aims to empower inmates with a progressive scheme using art and culture.

 

På svenska:


Verket baserar sig på musikstycket Fängelsemammans vaggvisa komponerat av Kaija Maarika Penttala. Penttala komponerade verket år 2010 efter att ha läst en tidningsartikel om kvinnor i fängelse som lever i primitiva baljceller tillsammans med sina små barn.

Det främmande temat krävde en inblick från olika synvinklar. Jag läste forskning och besökte Vanaja fängelse i samband med en fotografiverkstad som jag tillsammans med Sanni Seppo höll för några kvinnliga interner. Där fick jag även skapat kontakten till en mamma.
Genom verkstaden fick jag som utomstående en insyn i fängelselivet, samt kom att begrunda brott typiska för kvinnor och de straff som därav utdelas. Det fick mig att fundera över straffkulturen i allmänhet och hur det eventuellt kan kännas att bli isolerad från världen, människor och närhet. Det var intressant att inse att tom 80% av kvinnliga fångar upplever fängelset som en tryggare plats än världen utanför.

Vårt samarbete med Penttala började 2012 då hon tillsammans med Anton Kukkonen svarade för musiken till min kortfilm SUR l'eau REAL. Efter detta samarbete bad Penttala mig att göra ett videoverk till sin vaggvisa och temat som den behandlar.

Slutresultatet av detta samarbete visas nu i Mediaboxi.
Videoverket Fängelsemammans vaggvisa är en experimentell, poetisk väv, en symbolistisk inlevelse i temat.

 

Uställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden

 

* I Vånå fängelse, som leds av Kaisa Tammi-Moilanen, har man varit framgångsrik genom konst som ett stärkande element i arbetet med fångarna.

 

 

 

Mediaboxi on Forum Boxin tila mediataiteelle ja ohjelmisto suunnitellaan yhteistyössä suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen AV-ARKIN kanssa. Yhteistyössä AV-arkin kanssa kuratoimme puoleksi vuodeksi eteenpäin uusinta mediataidetta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Tila toimii nyt yhtenä tärkeänä kanavana mediataiteelle.

http://www.av-arkki.fi/fi/mediaboxi/