ILARI HAUTAMäKI, HEINI AHO, HENNI ALFTAN

06.02.2015 - 01.03.2015

Ilari Hautamäki (permanto)

"In these forms I trust"

Maastokuviota, pääkalloja ja valuvia kukkia.

Uusissa töissäni tutkin muodon ja taustan välistä suhdetta, yhdistelen kuviollista taustaa ja sen päällä olevia muotoja. Esiin nousee kysymys missä kohtaa tausta ja muodot eroavat tai yhdistyvät. Kumpi nousee maalauksessa kokonaisuuden kannalta merkittävämmäksi: muoto vai tausta vai ovatko ne tasa-arvoisia?

Näitä teemoja on pohtinut taiteessaan myös muun muassa Henri Matisse, jonka interiööri- ja muotokuvissa figuurit ja tausta muodostavat kokonaisuuden. Omien maalausteni aiheina olen käyttänyt orgaanisia, valuvia, kukkamaisia muotoja, maastokuvioita ja pääkalloja. Ne muodostavat näyttelyssäni synteesin vastakohtien kautta.

Armeijan käyttämässä camouflage –maastokuviossa epäsäännöllisesti toistuvat muodot noudattavat omaa logiikkaansa, jota olen varioinut irrottamalla siitä osia leikkaa, liimaa –henkisesti. Maastokuvio on myös Pop –taiteessa paljon käytetty aihe, tunnetuimpana esimerkkinä Andy Warholin teokset. Pääkallo on aiheena taidehistorian vanhimpia. Valitsin tämän tunnistettavan, jopa kliseeksi asti käytetyn aiheen yksinkertaisesti koska se on mielestäni visuaalisesti kiehtova motiivi maalaukselle.

Tässä näyttelyssä olen mielestäni muutoksen partaalla. Ennen maalaamistani paljolti määrittänyt "teippaaminen" ja geometriset muodot sekä maisemaan viittaava tilan käsittely ovat jääneet pois. Nyt maalauksissani käyttämät muodot ovat muuttuneet orgaanisemmiksi.

Tämä näyttely on Ilari Hautamäen (s.1983) toinen laajempi esiintyminen Kuvataideakatemiasta valmistumisen jälkeen. Ensimmäinen yksityisnäyttely Stargazing nähtiin Korjaamo galleriassa keväällä 2013. Hautamäki on ollut mukana monissa ryhmä- ja yhteisnäyttelyissä eri puolilla Suomea ja ulkomailla muun muassa Tukholmassa, Madridissa ja Milanossa. Hänen teoksiaan on hankkineet Piippo - Kokoelma, Fränti kokoelma ja Suomen taiteilijaseura, sekä monet yksityiset kokoelmat.


Henni Alftan (monttu)

Enlighten


Maalaukseni ovat rakennettuja. Se kuinka maalaan, miten levitän maalin kankaalle, on ennalta määritelty suunnitelmassa, luonnoksessa. Töissäni maali ja se mitä se kuvaa ovat mimeettisessä suhteessa. Maalausteni aihe on yhtä lailla itse maalaustaide, maalin fyysiset ominaisuudet, taulu-esine, kuin se mitä kuva esittää. Joskus maalaukseni menevät lähellä abstraktia jotta voisin ymmärtää tunnistamisen mekanismeja. Haluan nähdä milloin maali alkaa näyttää muultakin kuin itseltään, viitata johonkin itsenä ulkopuoliseen.
Haluan tehdä maalauksia jotka ovat poeettisia mutta vailla paatosta. Siksi siveltimenjälkeni ei ole niinkään ekspressiivinen vaan tarkkaan harkittu ja lähinnä manieristinen. Siinä mielessä ettei manierismin tavoitteena ollut niinkään esittää mitään maailmasta vaan näyttää taiteen keinot, representoida taidetta.
Forum Boxissa näytän maalauksia Enlighten-sarjasta. Nämä eivät ole tutkielmia valosta, vaan valaistuksesta kuvassa ja sen luomasta kerronnallisuudesta ja merkityksestä.

 

Henni Alftan on valmistunut Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris:sta.
Hänen töitään on muun muassa Helsingin Taidemuseon, Amos Andersonin taidemuseon, Hämeenlinnan taidemuseon sekä Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmissa. 2015 hän on Kordelinin säätiön stipendiaatti ISCP-residenssiin New Yorkiin.

 

Näyttelyä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.

 

Enlighten


My paintings are constructions in witch the different ways of applying the paint on the canvas is predetermined by the sketch, the plan. In my works, the image rendered by the paint, and the paint itself, are in a tight mimetic relationship. The subject of my paintings is as much the painting itself, meaning its physical qualities, it's history, it's objecthood etc., than the picture rendered by it. In order to understand the mechanism of the recognizable, sometimes my paintings are very near the abstract. I do this in order to see that moment when the paint start to refer, to resemble to something other than to itself.
I wish to create work that is without pathos, but not without poetry. This is why my painting is often gestural, but not expressive. This brushstroke is not improvised, but planned and premeditated. I call it manneristic, for mannerism seeks less to represent an object than to reveal the artifice of art itself, to represent art.
At Forum Box I am showing paintings from the Enlighten-series. These painting are nor studies on light itself, but of lighting in pictures, on how it creates meaning and reference.

The exhibition is supported by the Alfred Kordelin foundation.

 

Heini Aho (parvi)

PLAYING WITH THE DRAGON


Näyttelyssä on esillä video ja ja tilateoksia tasapainosta.

Playing with Dragon - videossa leikitellään tulella. Henkilö pinoaa huteria asetelmia palavien kynttilöiden alle.
Illuusio turvallisuudesta tai vaarallisuuden kaukaisuudesta saattaa etäännyttää elämästä. Vaaran välttäminen alkaa määritellä päivän kulkua ja sitä mitä teemme elämämme aikana.

Näyttelyn tilateoksissa tarkastellaan hetkeä jolloin asiat näyttäisivät loksahtavan paikoilleen.
Pyörivän valon liikuttamat varjot imitoivat päivän kulkua ja elämän sykliä. Ne pinoutuvat, kasaantuvat ja roikkuvat. Ajatukset muotoutuvat ja hajoavat liikkuvien varjojen lailla.


Näyttelyä on tukenut Koneen säätiö ja Turun kulttuurilautakunta.

 

 

HEINI AHO (1979) on valmistunut Turun Taideakatemiasta ja jatkanut maisterinopintoja Helsingin Kuvataideakatemiassa.
Aho on työskennellyt useissa residensseisssä ulkomailla ja kotimaassa sekä osallistunut näyttelyihin Suomessa, Saksassa, Tanskassa, Norjassa, Englannissa, Venäjällä, Ruotsissa, indonesiassa, Puolassa sekä Amerikassa.

Viimeksi Ahon teoksia on ollut laajasti esillä viime vuonna näyttelyssä Sydänpuoli ylöspäin Helsingin Taidehallissa.

www.heiniaho.com
www.visual-aku.com

 

PLAYING WITH THE DRAGON

The exhibition includes videos and installations dealing with balance.

*Playing with the Dragon* - the video portrays playing with fire. A person
builds unstable assemblages under burning candles.
The illusion of safety or remoteness of danger may alienate one from life.
Avoiding danger begins to define the course of the day and what we do in
life.


The installations in this exhibition scrutinize moments when things seem to
fall into place.
Rotating lights move shadows heralding the flow of the day and the cycle of
life. They stack, pile up and hang. Thoughts are formed and lost broken
like the moving shadows.


The exhibition is supported by the Kone Foundation and the Turku Cultural
Board


HEINI AHO (1979) graduated from Turku Arts Academy and continued her MFA
studies in the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki.
Aho has worked in several residencies in Finland and abroad, as well as
participated in exhibitions in Finland, Germany, Denmark, Norway, England,
Russia, Sweden, Indonesia, Poland and America.
Most recently Aho's work was shown in the exhibition *Heartside up *in the
Helsinki Kunsthalle.