MINNA RAINIO JA MARK ROBERTS: THE FACTORY OF THE WORLD & ENTANGLED/KIETOUTUNEET

30.09.2016 - 23.10.2016

 

The Factory of the World (2014) Lyhytelokuva


The Factory of the World koostuu staattisista videokuvista, jotka kuvaavat suljettua pohjois-suomalaista elektroniikkatehdasta. Tehdas suljettiin, kun sen koko tuotanto siirrettiin Kiinaan. Kuvien rinnalla kertojaääni kuvailee työskentelyolosuhteita kiinalaisissa tehtaissa. Elokuvassa suomalaisen elektroniikkatehtaan ja kiinalaisten tehdastyöläisten kohtalot kietoutuvat toisiinsa globaalissa markkinataloudessa.

The Factory of the World on ollut esillä lukuisten elokuvafestivaaleilla kilpailusarjoissa vuosina 2015-2016. Se on esitetty kilpailusarjoissa mm. LISFE-festivaalilla Leidenissa, Interfilm-lyhytelokuvafestivaaleilla Berliinissä, FIFE- festivaalilla Pariisissa, Punto de Vista -festivaalillla Pamplonassa ja Helsingin lyhytelokuvafestivaaleilla.

 

Kiitos: Taiteen edistämiskeskus


The Factory of the World (2014)
Short film


The Factory of the World presents video images from a former electronics factory in northern Finland. The factory was closed in 2003 when the production was moved to China. The images are juxtaposed with audio narration about working conditions in Chinese factories. The work observes how the lives and destinies of workers in China and in Finland are connected in the global networks of commerce and capitalism.

The Factory of the World has been shown in numerous film festivals, and featured in the official selections at LISFE-short film festival in Leiden, Interfilm-festival in Berlin, FIFE Environmental Film Festival in Paris, Punto de Vista -festival in Pamplona, and Helsinki Short Film Festival.

 

Thank you: The Arts Promotion Centre Finland

 

--------------

 

Kietoutuneet/Entangled (2016)

Lyhytelokuva


Lyhytelokuva Kietoutuneet/Entangled tarkastelee Aasian maiden tekstiiliteollisuutta rinnastaen kaksi toisiinsa kietoutunutta ilmiötä: jokapäiväiset vaatteemme ja työskentelyolosuhteet aasialaisissa tekstiilitehtaissa. Teos tekee katsojansa epämukavan tietoiseksi siitä inhimillisestä hinnasta, joka vaatteiden valmistamisesta on maksettu.

Suurin osa Euroopassa myytävistä vaatteista ja tekstiileistä on valmistettu Aasian maissa, etenkin Kiinassa ja Bangladeshissa. Ihomme on päivittäin kosketuksissa materiaaleihin, jotka on valmistettu kaukana täältä, maapallon toisella puolella, usein naisten tekeminä. Lyhytelokuva Kietoutuneet/Entangled tekee tämän materiaalisen yhteyden ja osallisuutemme ja kietoutuneisuutemme aasialaisten tekstiilitehtaiden työläisten elämään ja kohtaloihin näkyväksi.

Elokuva lähestyy aihettaan lastenvaatteiden ja lasten kokemusten välityksellä ja osittain myös henkilökohtaisesta näkökulmasta. Elokuvaa varten taiteilijat laskivat kuinka suuri osa heidän 5-vuotiaan lapsensa vaatteista on valmistettu Aasian maissa ja huomasivat, että suurin osa on tehty Bangladeshissa. Osa teoksen kuvista koostuu lähikuvista lastenvaatteista, niiden materiaaleista, saumoista ja ompeleista. Lähikuvat menevät välillä niin lähelle, että kuva muuttuu abstraktiksi tehden tutusta vierasta ja toisaalta korostaen pinnan ja materian tuntua, haptista visuaalisuutta.

Teoksen audionarratiivi koostuu dramatisoiduista tarinoista, joissa Bangladeshin tekstiilitehtailla työskentelevien äitien lapset kertovat elämästään ja toiveistaan. Bangladeshilaisten lasten arki, unelmat ja toiveet rinnastuvat kohtauksiin lapsen elämästä Euroopassa.

Käsikirjoitus pohjautuu Swedwatchin julkaisemaan raporttiin "44 Children with parents working in a textile industry dream of a better life."

Teos on jatkoa lyhytelokuvalle The Factory of the World (2014), joka rinnastaa suljetun pohjois-suomalaisen elektroniikkatehtaan ja työskentelyolosuhteet kiinalaisissa elektroniikkatehtaissa. Molemmat teokset tarkastelevat, miten lähes kaikki päivittäin käyttämämme kulutustuotteet on valmistettu Aasian maissa ja miten koko elämäntapamme on kietoutunut yhteen tämän globaalin järjestelmän kanssa.

 

Kiitos: AVEK ja Taiteen edistämiskeskus

 


Entangled (2016) Short film


Entangled illuminates our intimate relationship with the textile industry in Asia by juxtaposing and intertwining two elements: our everyday clothing and the working conditions in the Asian textile factories where those clothes are mostly manufactured. The film makes viewers uncomfortably aware of the human price that has been paid to manufacture their clothes.

Most clothing and textiles sold in Europe today are made in Asian countries, especially in China and Bangladesh. Our skin is in daily contact with materials that have been manufactured and stitched together by - predominantly - women on the other side of the world. Entangled highlights this material connection and our complicity and entanglement with the lives and destinies of workers in Asian textile factories.

Entangled approaches its topic from an unusual angle: through children's clothes and children's experiences. Taking a personal approach, the filmmakers counted how many of their 5-year old daughter's clothes had been manufactured in Asian countries, and found that most of them had been made in Bangladesh. Part of the film's imagery consists of close-ups of their daughter's clothes - the materials, the seams, the stiches - at times so close that familiar becomes strange, and yet emphasizes a haptic visuality through a visceral sense of materia.

The audio narration of the film consists of dramatized stories in which the children of the mother's who work in the textile factories describe their lives, hopes, and dreams. Their simple needs and human desires are contrasted dramatically with scenes from a child's life in Europe.

The script is based on the Swedwatch report "44 Children with parents working in a textile industry dream of a better life".

The film is a companion piece to Rainio & Roberts' short film The Factory of the World (2014) that juxtaposes images of a disused Finnish electronics factory with working conditions in the Chinese consumer electronics industry. The series of films investigates how almost all the products that we use daily are made in Asian countries and how our entire way of life is entwined with a global system of exploitation.

 

Thank you: AVEK and The Arts Promotion Centre Finland

 

--------------

Minna Rainio (TaT) ja Mark Roberts (MA) toteuttavat liikkuvan kuvan installaatioita ja lyhytelokuvia, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja yksittäisten ihmisten elämäntarinoiden välityksellä. Teokset pohjautuvat perusteelliseen taustatutkimukseen ja ne yhdistelevät dokumentaarisia ja fiktiivisiä elementtejä. Installaatiot ovat käsitelleet mm. Suomen ja Venäjän välistä rajaa, pakolaisten kokemuksia Suomessa, ja suomalaisten siirtolaisten kokemaa rasismia Yhdysvalloissa. Heidän uusin teossarjansa liittyy ilmastonmuutokseen ja globaaliin eriarvoisuuteen. Rainion ja Robertsin teokset ovat olleet esillä laajasti yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa, Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa mm. Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä (2004), Suomalaisen valokuvataiteen biennaalissa Salon taidemuseossa (2006), Ludvig Forum für Internationale Kunst-museossa Aachenissa (2008), Suomen kulttuuri-instituutissa Pariisissa (2008), Franklin ArtWorks-galleriassa Minneapolisissa (2010), Governor´s Islandin galleriassa New Yorkissa (2011), Valokuvataiteen museossa Helsingissä (2012), Porin taidemuseossa (2013), Luulajan taidehallissa (2015) ja Mäntän kuvataideviikoilla
(2015) ja heidän lyhytelokuviaan on esitetty lukuisilla elokuvafestivaaleilla.

Rainio ja Roberts ovat molemmat opiskelleet valokuvataidetta Englannissa. Roberts on opiskellut myös elokuvakäsikirjoittamista Salfordin yliopistossa. Rainio väitteli taiteen tohtoriksi keväällä 2015 Lapin yliopistossa. Vuosina 2009-2011 Rainio toimi valokuvataiteen vierailevana professorina Minnesotan yliopistossa Yhdysvalloissa.

 

Minna Rainio and Mark Roberts collaborate to produce research-based multi-channel moving image installations and short films that investigate the impact of social and political power on individual experience and history, and its manifestation in physical spaces. Their art has dealt with issues such as Finnish-Russian border, refugees' experiences in Finland and the international trafficking of women. Their most recent works investigate climate change and global inequality. Rainio & Roberts have exhibited widely in Finland, Europe, United States and South America including Kiasma Museum of Contemporary Art in Helsinki (2004), Finnish Photography Triennial
(Salo Art Museum 2006), Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen, Germany (2008), Finnish Cultural Institute in Paris (2008), Franklin Art Works Gallery in Minneapolis (2010), Governor's Island Gallery in New York (2011), Finnish Museum of Photography (2012), Pori Art Museum (2013), Luleå Konsthallen (2015) and Mänttä Art Festival (2015). Their films have also been shown in numerous international festivals and shown in competition in the Official Selections of Interfilm (Berlin), Punto de Vista (Spain), LISFE (Leiden), and FIFE (Paris).

Rainio and Roberts both studied photography in England. Roberts has also studied Film Scriptwriting in the University of Salford, Greater Manchester. Rainio gained her doctorate in arts in 2015 from the University of Lapland. During 2009-2011 Rainio held the position of Visiting Associate Professor in Photography at the University of Minnesota.

 

 

Mediaboxi on Forum Boxin tila mediataiteelle ja ohjelmisto suunnitellaan yhteistyössä suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen AV-ARKIN kanssa. Yhteistyössä AV-arkin kanssa kuratoimme puoleksi vuodeksi eteenpäin uusinta mediataidetta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Tila toimii nyt yhtenä tärkeänä kanavana mediataiteelle.
http://www.av-arkki.fi/fi/mediaboxi/