POHJOISMAALAINEN YHTEISTYö: POIKKITAITEELLINEN- JA TIETEELLINEN NäYTTELY HYBRID MATTERS

25.11.2016 - 18.12.2016


Vuoden viimeinen näyttely Forum Boxissa on pohjoismainen yhteisnäyttely HYBRID MATTERs, jossa tutkitaan ajankohtaisia biologian, teknologian ja taiteen risteytymiä.


Biologiassa hybridi-sanaa käytetään kuvaamaan kahden lajin risteytymää. HYBRID MATTERs -näyttelyssä merkitys laajenee kattamaan yhdistelmiä, joissa monenlaiset, viime aikoihin asti toisistaan erillisiksi tai riippumattomiksi katsotut käsitteet, materiaalit tai ajatukset kohtaavat ja muodostavat uudenlaisia kokonaisuuksia, joilla on uusia ominaisuuksia.

HYBRID MATTERs tutkii ympäristön ja teknologian kohtaamisia ja tarkastelee hybridiekologian käsitettä, jota käytetään ajatuksellisena työkaluna puhuttaessa siitä, miten ihmisen toiminta muuttaa planeettaamme sekä tarkoituksellisesti että tarkoittamatta.

Hybridiekologian osatekijät eivät ole yksinomaan biologisia, vaan myös teknologisia: robotteja, ohjelmistoja, verkkoja, sekä yhä lisääntyvässä määrin myös geneettisesti muunneltuja kasveja ja eläimiä, jotka eritoten hämärtävät biologisen ja teknologisen rajoja, sillä ne ovat orgaanista, biologista ainetta, mutta luonteeltaan teknologisia.

HYBRID MATTERs -näyttelyssä esitellään teoksia, kokeita ja ehdotuksia, jotka käsittelevät näitä kohtaamisia ja tutkivat hybridien ideaa, todisteita hybridisaatiosta ja hybridisiä toimijoita. Teokset eivät käsittele yksinomaan ympäristömme ja teknologian yhdistymistä vaan myös kysyvät, mihin sijoitamme itsemme tässä prosessissa.

Jättäydymmekö edelleen ulkopuolisiksi, samalla tavoin kuin luontokäsityksessämme, vai tunnustammeko, että meistä on tullut tällä planeetalla keskeinen voimatekijä, mikä vaatii meitä ottamaan vastuuta muutoksista ja koko maailmasta, jossa elämme.

HYBRID MATTERs -näyttelyn tavoitteena on tarjota aineksia uudenlaiselle ajattelulle ja uudelleen arvioinnille, kun pohdimme suhdettamme tulevaan maailmaan. Hybridisaatioprosessia ohjatessamme me ihmiset olemme osa sekä biologiaa että teknologiaa. HYBRID MATTERs kysyy, miten voimme käsitellä molempia puolia ja kehittää hybridiekologian kaikkia osapuolia kunnioittavaa ja hyödyttävää yhteiseloa.

 

Näyttelyssä on teoksia seuraavilta 12 pohjoismaiselta taiteilijalta: Laura Beloff (Suomi/Tanska), Christian Brems (Tanska), Jonas Jørgensen (Tanska), Hanna Husberg (Suomi/Ruotsi), Kristina Lindström (Ruotsi), Åsa Ståhl (Ruotsi), Lawrence Malstaf (Belgia/Norja), Kristiina Ljokkoi (Suomi), Johanna Rotko (Suomi), Antti Tenetz (Suomi), Mari Keski-Korsu (Suomi) ja (sonic) Wild Code -ryhmä, jota näyttelyssä edustaa Antye Greie-Ripatti (Saksa/Suomi).

HYBRID MATTERs on kaksi vuotta kestävä pohjoismainen taide- ja tiedeyhteistyöhanke. Hanketta johtavat Suomen biotaiteen seura (Suomi), Kööpenhaminan IT-yliopisto (Tanska), Malmön yliopisto (Ruotsi), Kunsthall Grenland (Norja), Nikolaj Kunsthall (Tanska) ja Forum Box (Suomi).

Pohjoismainen kulttuurirahasto valitsi HYBRID MATTERsin Vuoden pohjoismaiseksi kulttuuritapahtumaksi (DIGITAL 2015-16).

Hankkeesta ja Forum Boxin näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista voi lukea lisää täältä.

 

This year's last exhibition at Forum Box is a Nordic joint exhibition HYBRID MATTERs, which investigates current hybrids of biology, technology and art.

In biology the term hybrid is used to describe the cross-breed of two species. HYBRID MATTERs expands this to address different concepts, materials, or ideas which have been until recently thought separate or independent of each other, but which we can now observe as coming together, converging, to form new constellations with new qualities.

 

HYBRID MATTERs investigates the convergence of our environment with technology, it explores the term hybrid ecologies, which is a thought vehicle to talk about the intentional and unintentional transformation of our planet through human action.

Such a hybrid ecology has not only biological actors, but also technological, like robots, software, networks or increasingly also genetically engineered plants and animals, which specifically blur the boundaries between biological and technological as they are biological in material but technological in nature.

The HYBRID MATTERs exhibition shows works, experiments and proposals which address this convergence and which explore hybrid ideas, evidence of hybridisation and hybrid actors. However, the works not only address the convergence of our environment and technology but also ask about how we position ourselves within this process.

Do we continue to externalize ourselves from this process, like we do with the concept of nature, or do we recognize that we became a fundamental planetary force which also calls for taking responsibility over these changes and our lifeworld.

HYBRID MATTERs aims to provide a possibility to rethink and reevaluate our relations to this emerging world. As we humans drive this process of hybridization we are part of both the biological and technological. HYBRID MATTERs asks how we can address both ends and develop respectful and mutually beneficial forms of co-existence for all the actors in such a hybrid ecology.


The exhibition features works by the following 12 Nordic artists: Laura Beloff (FI/DK), Christian Brems (DK), Jonas Jørgensen (DK), Hanna Husberg (FI/SE), Kristina Lindström (SE), Åsa Ståhl (SE), Lawrence Malstaf (BE/NO), Kristiina Ljokkoi (FI), Johanna Rotko (FI), Antti Tenetz (FI), Mari Keski-Korsu (FI) and (sonic) Wild Code group represented by Antye Greie-Ripatti (GER/FI).

HYBRID MATTERs is a two-year Nordic art & science network programme. The programme is lead by the Finnish Bioart Society (FI), IT-University of Copenhagen (DK), Malmö University (SE) Kunsthall Grenland (NO), Nikolaj Kunsthall (DK) and Forum Box (FI).


HYBRID MATTERs was selected by the Nordic Culture Fund as the Nordic Cultural Event of the Year: DIGITAL 2015-16.

Read more about the programme and the artists featured in the Forum Box exhibition here.