ANNA HYRKKäNEN JA TIINA PYYKKINEN: MINDSET

06.08.2016 - 28.08.2016

(Scroll down for text in english)

 

Tervetuloa avajaisiin 5.8.2016 klo 17-19! Welcome to the opening on August 5th at 5 -7 p.m.!

 

ANNA HYRKKÄNEN

 

Ja Thomas Browne, jolla silkkikauppiaan poikana oli silmää näille asioille, huomauttaa jossakin Pseudodoxia Epidemica -teoksensa kohdassa, jota en enää onnistu löytämään, että Hollannissa oli aikoinaan tapana peittää mustalla silkillä surutalon kaikki peilit ja kaikki maalaukset, joissa oli maisemia, ihmisiä tai maan antimia, jottei vainajan ruumiista erkanevaa sielua sen viimeisellä matkalla häiritsisi mikään, ei oma peilikuva eivätkä kohta iäksi kadotetun kotiseudun näkymät.

- Ote W. G. Sebaldin teoksesta Saturnuksen renkaat, suomennos Oili Suominen

 

Näyttelyni teokset kertovat ihmisestä ja ihmisen poissaolosta. Keskeisiä teemoja ovat ajan hahmottuminen ja muistiin ja muistoihin liittyvät olemassaolon kysymykset. Teokset ovat pohdintoja häviämisestä, muuttumisesta, uudelleen järjestäytymisestä. Elämästä ja kuolemasta.

Teosteni mustat pinnat edustavat minulle alitajuntaa ja ihmisen sisintä tietoisuutta. Musta pinta luo katseen sisään päin. Alitajunnasta kumpuaa aineksia, jotka peilaavat todellisuutta, ja vastavuoroisesti todellisuus heijastaa materiaalia tiedostamattoman mielen rakenteista.

Huonekalut ja esineet ovat jälkiä ihmisen läsnäolosta. Samalla ne vievät eri aikatodellisuuksiin ja rinnakkaismaailmoihin, joissa aika kulkee ja kiertää unenkaltaisesti. Pyrkimyksenäni on ollut rakentaa teosteni ympärille abstrakti ilmavuus, joka antaa tilaa assosiaatioille. Toden ja fiktion, unen ja valvetilan kokemukset sekoittuvat.

 

Anna Hyrkkänen on Tampereella asuva kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta kuvanveiston osastolta vuonna 2010. Hän työskentelee kuvanveiston, tila- ja valoinstallaatioiden parissa. Yksityisnäyttelyitä hän on pitänyt vuodesta 2006 lähtien Suomessa ja ulkomailla. Viimeksi hänen teoksiaan on ollut esillä Galleria Huuto Jätkäsaaressa joulukuussa 2015. Vuonna 2014 hänen teoksiaan oli esillä Valokuvagalleria Hippolyten Studiossa Helsingissä sekä yhteisnäyttelyssä Pietarsaaren kaupunginmuseossa. Vuonna 2012 hänen teoksiaan on ollut ryhmänäyttelyissä Aboa Vetus & Ars Nova Museossa Turussa sekä taidemuseo Kumussa Tallinnassa. Hänen teoksiaan on Suomen Taideyhdistyksen kokoelmissa, SAMK Kuvataiteen kokoelmissa sekä yksityisissä kokoelmissa.


Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Erityiskiitokset Sami Lappalaiselle ja Juha Mehtäläiselle esitysten teknisestä toteuttamisesta.

 

 

TIINA PYYKKINEN

 

Galleria Forum Boxin näyttelyssä on esillä kahdesta maalauksesta koostuva teoskokonaisuus *Zeitgeist* sekä pientä huonetilaa imitoiva teos *Silence has long shadows*.

*Zeitgeist* on teos, joka koostuu kahdesta toisiaan vastatusten seisovasta maalauksesta. Teokset ilmentävät jotakin kokemuksen ja kokemuksen kuvaamisen välisestä vuoropuhelusta. Kuvaus kuvaamisesta rikkoutuu katsojan oman peilikuvan kautta. Musta väriaine muuttuu vaaleaksi ja violetti moniväriseksi pinnaksi teosten kopioidessa esitysympäristön väriolosuhteita.

Teos *Silence has long shadows*, on kuin ylivalotettu valokuva kolmiulotteisessa muodossa. Se on kauttaaltaan valkoiseksi maalattu huonetila, jonka katto on valoa. Tilaan on sijoiteltu mustia kiiltäväpintaisia huonekaluja. Esineiden peilikuvat uppoavat toistensa sisään voimakkaan valaistuksen ja kiiltävän maalin vuoksi. Katsojan poistuessa tilasta vaikuttaa koko muu galleriatila hetken pimeältä ennen kuin näköaisti jälleen mukautuu uuteen valaistukseen.

 

Tiina Pyykkinen on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Mäntän kuvataideviikoilla vuonna 2013, sekä viime vuonna Bury Art Museum and Sculpture Centerissä Manchesterissa, Isossa-Britanniassa, ja Salon taidemuseossa toteutetussa *New Narrative and Reader* -ryhmänäyttelyssä. Hänen teoksiaan kuuluu muun muassa Valtion, Saastamoisen säätiön, Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Salon taidemuseon ja Paulon säätiön kokoelmiin.

 

Kiitos: Finnish Art Agency, Sampo Apajalahti, Dave Berg, Mika Helin, Helsingin kaupunki, Jyväskylän taidemuseo, Annukka Larsen, Leena Hyttinen, Paulon säätiö, Linnèa Partanen, Taiteen edistämiskeskus, Tikkurila Oyj, Heikki Wallenius

 

 

-----------------------------------------------------

 

ANNA HYRKKÄNEN

 

And Sir Thomas Browne, who was the son of a silk merchant and may well have had an eye for these things, remarks in a passage of the Pseudodoxia Epidemica that I can no longer find that in the Holland of his time it was customary, in a home where there had been a death, to drape black mourning ribbons over all the mirrors and canvasses depicting landscapes or people or the fruits of the field, so that the soul, as it left the body, would not be distracted on its final journey, either by a reflection of itself or by a last glimpse of the land now being lost for ever.

- From The Rings of Saturn by W. G. Sebald, translated by Michael Hulse


The works on view tell of a human being and human absence, the essential themes being the perception of time and existential questions concerning memory and recollections. The works are reflections on disappearance, transformation, re-organization - on life and death.

In my mind, the black surfaces on my works represent the subconscious and a person's innermost consciousness. The black surface turns the gaze inwards. The subconscious creates thoughts that mirror reality - while, in turn, the reality mirrors material from the structures of the unconscious mind.

The pieces of furniture and objects represent traces of human presence. At the same time, they take the viewer to different time-realities and parallel worlds where time flows and circulates in a dreamlike state. I have tried to give my works plenty of abstract space with room for associations. There, the experiences of reality and fiction, dream and waking state, intermingle.


Anna Hyrkkänen is a visual artist living in Tampere. She graduated with a MFA in Sculpture from the Finnish Academy of Fine Arts in 2010, and now works with spatial and light installation. She has had solo and group exhibitions both in Finland and abroad since 2006. Most recently, her works have been on view at Gallery Huuto Jätkäsaari in Helsinki, the Jakobstad Museum in Jakobstad, Gallery Hippolyte's Studio in Helsinki, Ateljier am Eck in Düsseldorf, Germany, the Aboa Vetus & Ars Nova Museum in Turku, and the Kumu Art Museum in Tallinn, Estonia. Her works are included in the collections of the Finnish Art Association and the SAMK Fine Arts, as well as in private collections.

 

 

TIINA PYYKKINEN

 

The exhibition at Forum Box Gallery includes a two-part painting installation, *Zeitgeist*, and an installation imitating a small room, *Silence has long shadows*.

*Zeitgeist* consists of two paintings that stand facing each other. They express something of the interaction between an experience and a depiction of an experience. This depiction of a depiction gets broken with a reflection of a viewer. Black paint turns to a lighter and purple to a multi-coloured surface when the paintings copy the colours of the exhibition space.

*Silence has longs shadows* resembles an overexposed photograph in a three-dimensional form. It is an all-white room with a lighted ceiling. The room is furnished with glossy black furniture. Their reflections sink into each other because of the strong lighting and glossy paint. When the viewer leaves the room, the rest of the gallery space seems darkened until the sight adjusts to the new lighting conditions.


Tiina Pyykkinen is a Helsinki-based visual artist whose works have been on view at the Mänttä Art Festival in 2013, as well as at the Bury Art Museum and Sculpture Centre in Manchester, UK, and at the Salo Art Museum group exhibition *New Narrative and Reader* last year. Her works are included in the collections of the Finnish State Art Commission, the Saastamoinen Foundation, the Jenny and Antti Wihuri Foundation, the Salo Art Museum, and the Paulo Foundation.

 

Thank you: Finnish Art Agency, Sampo Apajalahti, Dave Berg, Mika Helin, City of Helsinki, Jyväskylä Art Museum, Annukka Larsen, Leena Hyttinen, Paulo Foundation, Linnèa Partanen, Arts Promotion Centre Finland, Tikkurila Oyj, Heikki Wallenius