CAMILLA VUORENMAA - AREENA

06.01.2017 - 29.01.2017


 

areena (lat.(h) arena `hiekkatanner, taistelupaikka`)
1 Room. amfiteatterin tai sirkuksen hiekoitettu kenttä, taistelukenttä, kilpakenttä; näyttämö
2 Kuv., julkisuus, kilpakenttä, näyttämö

Forum Boxissa 6.1.2017 avautuvaa yksityisnäyttelyä varten Camilla Vuorenmaan on tarkkaillut Suomessa esiintyvien sirkustaiteilijoiden ja -työntekijöiden arkea. Sirkuslaisten muotokuvat kuvaavat välähdyksiä kansainvälisen sirkuksen nomadielämästä sekä ihmisten ja eläinten symbioottisesta suhteesta tarunhohtoisen sirkusteltan ympäristössä. Millaista työtä ja elämää on yhtäjaksoinen yleisön viihdyttäminen? Sirkuksen maailma on liioiteltu, räiskyvän yliampuva ja ihmeellinen. Siellä mikään ei ole liikaa, valot ja musiikki luovat erityislaatuisen tunnelman, johon yleisö temmataan mukaan.


"Katsojana jännitän aina pystyvätkö esiintyjät suoriutumaan tempuista ja naurattavatko vitsit katsojia. Ehkä kyse on myös omasta esiintymispelostani ja mielikuvistani esittävän taiteen maailmasta. Keskittyminen joka näkyy niin sirkusesiintyjien kuin katsojienkin kasvoilla, odotuksen tuntu tyhjässä teltassa. Ilon esittäminen päivästä toiseen. Millaista arkea nämä taiteilijat, esiintyjät ja koneistoa pyörittävät työntekijät elävät? Kaikkien esiintyvien taiteilijoiden kohdalla jännitän aina samaa, mutta erityisesti sirkuksessa. Ja sitten tempaudun mukaan kun valokeilassa tapahtuu jotain maagista, ja lopuksi taputan onnellisena esiintyjien puolesta. Tässä tulee rinnastuksena mieleen myös kehässä kamppailevat urheilijat, tavoitteena harjoitellun huippusuorituksen maksimointi. Halusin tutkia maskin takana olevia kasvoja."


Näyttelyä varten Vuorenmaa on kerännyt materiaalia myös historiallisessa huvittelupaikassa Brighton Pierillä Englannissa. Tämä kuuluisa vanhan puisen laiturin päälle rakennettu huvipuisto on inspiroinut Vuorenmaata teokseen, jossa hän kuvaa eräänlaista pelikonetaivasta - tai katsojasta riippuen -helvettiä. Rahapelien lumo ja äkkirikastumisen toive ovat aina läsnä huvipuistossa, jossa ihmiset ovat virkistäytyneet jo vuodesta 1823.


"Vieraillessani Brighton Pierin kuuluisassa huvipuistossa viime kesänä, minua kiinnosti sen maine perinteisenä huvittelupaikkana. Siellä rahapelit sylkevät suustaan paperisia lippuja, joilla saa lunastettua pieniä muovisia palkintoja. Kaiken ikäisiä pelaajia ajaa sama voitonhimo ja kiihko pelaamiseen. " - Camilla Vuorenmaa

Camilla Vuorenmaan näyttelyssä on esillä kaksi puuteosta, sarja maalauksia kankaalle ja pimeässä näkyvä plekseille toteutettu UV-maalaus.

Lämpimät kiitokset Sirkus Finlandialle luottamuksesta ja yhteistyöstä backstagella. Kiitos myös Sirkus Florentinolle tunnelmallisesta esityksestä, jota Vuorenmaa kävi katsomassa. Yhteistyössä Finnish Art Agency.

 

ENG

 

arena (lat. harena, a particularly fine/smooth sand used to absorb blood in ancient arenas.)
1 a large open space surrounded on most or all sides by tiered seating for spectators
2. a field of conflict, publicity, or endeavour

 

On the 6th of January 2017 Camilla Vuorenmaa opens her solo show Arena for which she has studied and documented circus artists and workers in their everyday chores. The portrait paintings are snapshot-like glimpses of the nomadic life in the circus world and the symbiotic relationship of animals and humans in the surreal surroundings of the circus tent. The exhibition poses a question: What kind of life and work is never-ending entertainment of the audience?

"As a viewer I'm always nervous about the performers being able to do their stunts and will the audience laugh at the jokes. Maybe it has something to do with my own stage fright and my idea of the world of performing arts. The concentration, which is visible in the faces of the performers and the audience; anticipation building up in an empty tent. The representation of joy day after day. What is the everyday life like for the artists, performers and the employees who run the system? With all the performing artists I'm always nervous about the same thing, but especially in a circus. When something magical happens in the spotlight, I'm carried away and in the end clapping and being happy for the performers. This can also be seen as an analogy for athletes fighting inside a ring, where the goal is to maximise the athletic performance. I wanted to explore the faces behind the masks." says Vuorenmaa.

For the exhibition, Vuorenmaa has collected material from a historical place of entertainment, Brighton Pier in England. This famous place, built on a wooden pier, has inspired Vuorenmaa in her work, where she depicts a kind of slot machine heaven - for some viewers it might seem like a slot machine hell. The excitement of gambling and the hope of getting rich are always present in an amusement park, where people have enjoyed themselves since 1823.

"When I was visiting Brighton Pier's famous amusement park during last summer, I was interested of its reputation as a place of entertainment. Slot machines spitting out paper tickets, which were used to claim small plastic prizes. Players of all ages are driven by the same desire to win and a passion for gambling", Vuorenmaa describes.

Two woodworks, a series of paintings and a UV-painting that is visible in the dark are featured in Camilla Vuorenmaa's exhibition.

Big thank you to Circus Finlandia for the trust and co-operation at the back stage. Also thank you Circus Florentino for the atmospheric performance. The exhibition is produced in co-operation with Finnish Art Agency.

 

RUO

 

arena (lat. (h) arena 'sandplan, stridsplats')
1 Sandplanen av romersk amfiteater eller cirkus, stridsplats, tävlingsplats; scen
2 (Fig.) offentlighet, tävlingsplats, scen

 

För privatutställningen som öppnas på Forum Box den 6.1.2017 har Camilla Vuorenmaa observerat vardagen för cirkuskonstnärer och -anställda som uppträder i Finland. Porträtten på cirkusfolket ger glimtande inblickar i nomadlivet av internationell cirkus och beskriver symbiotiska förhållandet av mänskor och djur i skuggan av sägenomspunna cirkustältet. Hurdant liv och jobb är att det att jämt underhålla publiken? Cirkusens värld är överdrivande, sprakande, frossande och besynnerlig. Där är inget för mycket, ljusen och musiken bildar en särskild känsla, som publiken rycks in i.

"Som åskådare spänner jag alltid om de uppträdande lyckas med sina trick och om publiken skrattar åt skämten. Kanske det också handlar om min egen rampfeber och om mina inbillningar om framförande konstens värld. Koncentrationen som syns både på cirkusfolkets och på åskådarnas ansikten, avvaktande känslan i tomma tältet. Förevisandet av glädje från dag till dag. Hurdan är vardagen för dessa konstnärer som uppträder och för dem som håller maskineriet igång? Jag spänner alltid för samma saker med alla framförande konstnärer, men speciellt med cirkusen. Sen rycks jag med in, när magin i strålkastarskenet börjar, och till slut klappar jag av glädje för cirkusfolket. Som parallell kommer jag att tänka på idrottare som kämpar i ringen, med målet att maximera prestationen som övats. Jag ville studera ansikten bakom maskerna."

För utställningen har Vuorenmaa också samlat material på Brighton Pier, den historiska engelska nöjesparken. Nöjesparken som är byggd på en gammal träbrygga har inspirerat Vuorenmaas verk, som föreställer en sorts spelmaskinshimmel - eller, beroende på åskådaren, -helvete. Pengaspels förtrollande kraft och hoppet på snabb berikning har alltid varit med på nöjesparken som har uppfriskat mänskor sedan 1823.

"När jag besökte Brighton Pier förra sommaren var jag intresserad av dess rykte som traditionell nöjesplats. Där spottar penningautomaterna små papperslappar mot vilka man kan lösa in små vinster i plast. Spelare i alla åldersklasser drivs av samma vinsthunger och lidelsen för spelandet." -Camilla Vuorenmaa

Camilla Vuorenmaas utställning presenterar två verk i trä, en serie målningar på duk och en UV-målning på plexiglas (som syns i mörkret).

Varmt tack till Sirkus Finlandia för förtroendet och samarbetet bakom scenen. Tack också till cirkus Florentino för den stämningsfyllda föreställningen, som Vuorenmaa besökte. I samarbete med Finnish Art Agency.