Anita Jensen

Anita Jensen on suomalainen pitkän linjan kuvataiteilija ja taidegraafikko, joka teoksissaan yhdistelee elementtejä japanilaisesta ja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Jensenin valokuvissa ja grafiikan vedoksissa korostuvat voimakkaana ajan hetkellisyys, deformaatio ja japanilaisen kauneuden muodot monine variaatioineen. Teokset ovat kuin ovisilmiä tai tirkistysaukkoja toiseen aikaan, paikkaan ja elettyihin hetkiin, joiden tunnelmiin katsoja pääsee ulkopuolisena tarkkailijana mukaan.

Kuvissa hän on onnistunut tuomaan esiin japanilaiselle kulttuurille, taiteille ja estetiikalle olennaista ydintä. Perinteiset japanilaiset esteettiset käsitteet kuihtuneen ja lakastuneen kauneudesta sekä hienostuneen ja groteskin liitosta toistuvat läpi hänen tuotantonsa. Nämä esteettiset ääripäät tai rinnakkain asettelu luovat Jensenin töihin erityistä jännitettä, joka ilmenee myös ennakkoluulottomuutena ja uteliaisuutena, ja mahdollistaa japanilaisen kulttuurin sekä taiteiden tarkastelun uusista, mutta myös yllättävistä näkökulmista.

Jensenin taiteessa korostuvat myös japanilaiselle yhteiskunnalle ominainen polaarisuus, vieras ja oma, sekä niiden luonnollinen liitto. Japanilainen kulttuuri ja kauneus avautuvat uudella tavalla selkeänä ja teeskentelemättömänä, mutta saa lisää vivahteita Jensenin vahvasti suomalaisesta, voimakkaasta ilmaisullisuudesta.

"Töissäni korostuvat voimakkaana ajan hetkellisyys, deformaatio ja japanilaisen kauneuden muodot monine variaatioineen. Työskentelyni sisältää uusia näkökulmia kuvataiteen esitysmuotoihin, tekniikoihin ja materiaaleihin valokuvataiteen ja grafiikan alueella.
Japanilainen estetiikan ilmenemismuotoja, käsitteistöä ja termistöä omasta lähtökohdistani uudelleen tulkitseva kuvamaailmani on saanut kiinnostavia ulottuvuuksia kun siinä yhdistyvät japanin vuosisatoja vanhat esitysmuodot ja materiaalit, kaikkein uusimpiin taidegraafikoiden ja valokuvaajien käyttämiin tekniikoihin ja materiaaleihin."

Vuodesta -85 lähtien olen työskennellyt päätoimisena kuvataiteilijana. Taidekoulun (Suomen Taideakatemian koulu) jälkeen alkuvuosina keskityin ensin syväpainografiikan syövytystekniikoihin ja pian kehitin omia työmetodeitani jotka mahdollisti erittäin suurikokoiset ja moniväriset teoksetkin syväpainografiikassa.
Polymeeri-ja Imagon gravyyrien käyttöön paneuduin seuraavat 10 vuotta 90-luvun puolestä välistä lähtien. Viimeiset 10 vuotta olen keskittynyt pigmenttivedostamiseen isoilla mustesuihkutulostimilla ja testaten niillä eri materiaaleja länsimaista ja japanista.
Kirjansitoja Erja Huovilan kanssa olemme testanneet perinteisiä japanilaistyylisiä kuvanesittämismuotoja; Vaaka- ja pystykuvarullat sekä monenlaiset ja kokoiset sermimuodot ja erityyliset kirjansidontatavat Japanista.

 

www.anitajensen.net