Antti Tanttu

Kuvataiteilija Antti Tanttu tunnetaan ennen muuta puupiirtäjänä. Hänellä on omintakeinen, hidas ja työläs tekniikka, jossa yhdistyvät perinteinen puupiirros, maalaus ja erilaiset kollaasiratkaisut. Hän tekee myös videoteoksia.

Tantun lähtökohtana on usein yksityinen tunnetila, kokemus tai elämänvaihe. Teoksen tekoprosessi on tämän kokemuksen tutkiminen ja ilmaiseminen kuvataiteen keinoin osana perinnettä, materiaalin, taidon ja käsityskyvyn ehdoilla. Lopputuloksessa tunne loittonee yksityisestä ja tulee tunnistettavaksi etäännytettynä ja vertauskuvallisena.

Tantun teokset sijoittuvat esittävän ja ei-esittävän rajamaille. Monista teoksista tulevat mieleen unen ja alitajunnan maailmat. Tantun teoksissa etäännytetyt tunteet ja kokemukset näyttäytyvät arvoituksellisina jälkikuvina tai unikuvina, joissa nyt jo kadonnut alkuperäinen välittömästi koettu tunne on yhtenä kerroksena läsnä. Muut kerrokset ovat ajan kulun ja muistojen värittämiä.

 

www.anttitanttu.fi