Juhana Moisander

Teokseni ovat pääsääntöisesti videoinstallaatioita, joissa yhdistän liikkuvaa kuvaa projisoituna, ääntä ja objekteja. Galleriassa, museossa tai muussa näyttelyyn annetussa tilassa pyrin huomioimaan tilan arkkitehtuurin ja muokkaamaan teokseni osat sopimaan tilan ehtoihin. Teen julkisia- ja paikkasidonnaisia teoksia sekä gallerianäyttelyjä Suomessa ja ulkomailla.

Installaationi rakentuvat hahmojen ja elementtien välisestä jännitteestä, asemoinnista ja skaalasta annetussa tilassa. Videoinstallaatioiden hahmot on kuvattu studiossa mustaa taustaa vasten, jonka jälkeen ne on videoprojisointeina istutettu tilaan luoden illuusion niiden tilallisesta läsnäolosta. Projisointien suorakulmaisuus on kadonnut ja hahmot tuntuvat liikkuvan tilassa vuorovaikutuksessa katsojaan.

Teoksissani pyrin esittämään jonkin tietyn muiston, tarinamotiivin tai henkilön olemuksen ja tiivistämään sen mahdollisimman yksinkertaiseen eleeseen tai liikkeeseen. Lopputuloksena on hitaasti liikkuvia kuvia, joiden yleisvaikutelma on liikkuvan kuvan ja pysähtyneen kuvan välimaastossa.

http://www.juhanamoisander.com/