MAGDALENA ÅBERG:
DISPLAY


Luullakseni ihmisen kaipuu, minun kaipuuni, siihen luontoon, johon ihminen osaksi kuuluu, osaksi ei, on antanut sysäyksen Display-sarjan maalauksiini (v. 2012-13).
Viehätykseni taksidermiaan, eläinten täyttämiseen, on innoittanut minua.
Mikä on elävää, mikä kuollutta? Miksi ihminen kerää täytettyjä eläimiä museoihin? Kaipuusta luonnontilaan, viehätyksestä luonnon ilmiöihin, sen voimaan, ilmiömäisyyteen ja kauneuteen. Viehätyksestä siihen mitä näemme täytetyissä eläimissä, mikä meille on tuttua, mikä taasen vierasta.
Pyrin vangitsemaan ja välittämään sen mikä eläimessä on kehollista, karvaista, höyhentä sekä villiä, kesyttämätöntä ja jopa eroottista. Jotain jota minullakin on, joka samanaikaisesti tuntuu vieraalta. Kontrolloimattomalta.
Ja huoneet, jotka ympäröivät eläimiä; museon kivilattia ja pilarit, lasivitriinit ja kylmien valojen heijastukset inspiroivat minua vastapainona tälle keholliselle, ihmisen järjestykselliselle maailmalle.
Kyseessä on myös oma kehitykseni taidemaalarina. Etsin myös muodollisesti jotain ristiriitaista; hallittavaa, jäljiteltävän nokkelaa ja energiaa, joka aukeaa sisältäpäin saavuttaakseen karkeamman muotonsa.
Yhteiskunnan kaikkien kiillotettujen, sileiden pintojen alla piilee kaipuu sivilisaation ulkopuolella olevaan luontoon. Luontoon, joka meissä kaikissa on vielä jäljellä.
Magdalena Åberg 
magdalena(at)aberg.fi

 

MAGDALENA ÅBERG
DISPLAY
Jag tror det är människans, min, längtan till den natur hon både är och inte är en del av, som gett upphov till de målningar jag kallar Display-serien (2012-13).
Fascinationen för taxidermi, uppstoppning av djur, har inspirerat mig.
Vad är levande, vad är dött? Varför samlar människan på uppstoppade djur i muséet? Av längtan till naturtillståndet, av fascination för naturens under, dess kraft, dess vidunderlighet och skönhet. Av fascination för att det vi ser i dem är både bekant och främmande.
Jag strävar efter att fånga och förmedla det kroppsliga hos djuren, det håriga, fjädriga och även det vilda, otämjda, erotiska till och med. Det där något som kanske tycks finnas även i mig, samtidigt som det känns främmande. Det okontrollerbara.
Och rummen omkring djuren; muséets stengolv och pelare, glasvitrinerna och speglingarna av kalla ljus, inspirerar mig som motvikt till detta kroppsliga, som människans ordnade värld.
Det handlar samtidigt om min egen utveckling som målare. Jag söker även formellt något motstridigt; det kontrollerade, mimetiskt skickliga, och så en energi ur det inre som går mot råare uttryck.
Bland alla samhällets polerade blanka ytor finns en längtan till den natur som både finns kvar i oss och för länge sedan är bortciviliserad.
Magdalena Åberg 
magdalena(at)aberg.fi

 

MAGDALENA ÅBERG:
DISPLAY

I think the human longing, my longing, towards nature into, which man partially belongs, and also does not, has provided the impetus for my paintings called the Display-series.
My fascination with taxidermy, the stuffing of animals, has inspired me. What is living and what is dead? Why do people collect stuffed animals to put in museums? The longing for a natural state, a fascination for natural phenomena, its power both astounding and beautiful. The fascination of what we see in these stuffed animals, what is familiar to us and what is foreign.
I endeavor to capture and convey, that which in animals is corporeal, hairy, feathered and wild, untamed and even erotic. Something that I also posses, which at the same time feels unfamiliar. Uncontrollable.
The rooms that surround the animals; the museum's stone floors and pillars, glass vitrines and the reflections of cold light, inspire me to counterweigh the carnal and ordered world of humans.
My own development as an artist is also in question. I am formally searching for something contradicting; controllable, replicable, clever and energised, which unfolds from within to achieve a cruder form.
Underneath all the polished and smooth surfaces of society, hides a longing for nature outside the confines of civilisation. Nature, which still exists in all of us.
Magdalena Åberg 
magdalena(at)aberg.fi
www.aberg.fi