Mika Hytti

Puut ja metsät ovat toistuva aihe Hytin maalauksissa. Niihin liittyvä hiljaisuus ja voima ovat läsnä Hytin uusissa maalauksissa. Tästä meditatiivisesta hiljaisuudesta nousee voimakkaampi tarina, ihmistunteiden tarina, joka tulee lähelle.

Mika Hytin maalauksissa bonsaipuu on metafora elämästä. Hytin maalaukset tapahtuvat jollakin (väri)pinnalla tai pikemminkin ne tapahtuvat jossakin tilassa. Maalausten pinnat vaihtelevat mustan puhuvasta vaaleaan rauhoittavaan hiljaisuuteen. Yhdessä maalauksista oksa piirtää taivaan ja maan rajan. Under White maalauksessa havupuu puolestaan on kaiverrettu esiin valkoisesta väristä.

Jokainen voi nähdä bonsaipuussa oman tarinansa, niin kuin Hytti on toteuttanut jokaisen puun yksilöllisesti. Japanilaisessa Noo -teatterissa näyttämön takaseinälle on maalattu kuva havupuusta, jonka edessä varsinainen esitys ja näytelmä tapahtuu, ja jonka ajatellaan olevan heijastuskuva kuvitteellisesta puusta yleisön keskellä. Vuosisatoja vanhassa traditiossa puu toimii näin elämän äärelle kokoontumisen vertauskuvana.

"Bonsaipuiden oksia leikataan niin, että linnut voivat lentää niiden lomitse loukkaamatta siipiään, juuristo on sen sijaan tiheä."

 

www.mikahytti.com