Petri Kaverma

Petri Kaverma on 1963 Helsingissä syntynyt kuvataiteilija. Kaverma
työskentelee erityisesti ympäristötaiteen parissa, mutta hänen teoksensa
voivat olla yhtälailla veistoksia tai valokuvia kuin myös installaatioon
koottuja olemassa olevia esineitä. Tila ja siinä ilmenevät häiriön ja
hiljaisuuden elementit ovat keskeinen kysymys Petri Kaverman taiteessa.

Tehdäkseen näkyväksi niiden vaikutusta taiteilijan työssä, hän on tutkinut
kielen rajoja, mielen, muistin ja ajan kontekstissa. Voisiko olla olemassa
jokin "ei-diskursiivinen kieli" (vrt. Foucault) joka ilmaisee itseään
muulla tavoin kuin puheen avulla? Koska teemme työtämme pääasiassa vain
omalla ruumiillamme, oman ruumiimme kautta, taiteilijan työssään kokemien
erilaisten häiriötekijöiden ymmärtäminen on avain taiteen
kokonaisvaltaisuuden ja oivalluksen syntymiselle. Tätä ymmärrystä Kaverma
pyrkii avaamaan niin taiteellisessa kuin myös tutkimustyössään.

www.kaverma.fi