Radoslaw Gryta

Radoslaw Grytan veistoksissa kohtaavat historia ja nykyhetki. Uransa alusta lähtien hän on käyttänyt teoksissaan tietoisia viittauksia keskiaikaan, gotiikkaan tai renessansiin, jotka tuovat niihin historiallisia kerrostumia. Samalla hän ottaa kriittisesti kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen, kulttuurin tilaan ja sosialismin mahtipontisuuteen. Kantaaottavuus on kuitenkin yhteydessä ajattomaan viestiin, sillä Gryta korostaa henkisten arvojen ja inhimillisen kokemuksen tärkeyttä.

Paitsi kantaaottavuus, myös ilmaisukieli sitoo Grytan taiteen vahvasti nykyhetkeen. Kirjainten, numeroiden ja tekstin käyttäminen veistosten elementtinä tuo niihin käsitetaiteellisen ulottuvuuden. Materiaali luo niin ikään merkityksiä. Gryta on työstänyt mitä erilaisimpia materiaaleja graniitista ja marmorista vaneriin ja pahviin. Materiaalin välittämä tunnelma on aina keskeinen osa veistoksen ideaa.