Susanne Gottberg

Susanne Gottberg tutkii maalauksissaan havaitsemisen rakenteita. Gottbergin tutkima havainto keskittyy kuitenkin aistein havaittavan ulkoisen todellisuuden sijaan sisäiseen kokemukseen maailmasta. Muistot ovat keskeisiä havainnon rakennusaineita: poissaoleva tai näkymätön ovat havainnon kannalta yhtä tärkeitä kuin se, mikä näkyy. Kuvat ovat samanaikaisesti yksityisiä ja yleisiä. Intiimiys on keino päästä kaikille tunnistettavaan ja lähestyä universaaleja totuuksia.

Gottbergin maalauksissa toistuvat usein samat aiheet kuten sillat, metsä, peilit ja ikkunat. Näennäisesti yksinkertaiset aiheet ja hillityn runollinen, viileä ilmaisu sisältävät kuitenkin vahvan irrationaalisen ulottuvuuden. Gottbergin maalauksissa kuvatun kohteen päälle on heijastunut läpikuultavana toinen näkökulma samasta aiheesta. Monikerroksisuus ja läpikuultavuus johdattavat unenomaiseen maailmaan, johon kuuluu myös pelon ja arvaamattoman läsnäolo.