Ulla Rantanen

Taidegraafikko, taidemaalari ja piirtäjä Ulla Rantanen tekee pääasiassa hiili-, guassi- ja öljyväritöitä. Hänen tekniikoihinsa kuuluvat lisäksi akryylimaalaus ja litografiat. Rantanen tunnetaan myös kuvitustöistään.

Uransa alussa 1960- ja 70-luvuilla Ulla Rantanen kommentoi teoksillaan kulutusyhteiskunnan arvoja. Rantanen toimi vahvasti ajan hermolla yhdistäen poptaiteen esinekuvauksen 70-luvun uusrealistiseen tyyliin. Teosten viesti ulottui aiheena olleen esineen kautta kokonaisen elämänkuvan kriittiseen esittämiseen.

1980-luvun kuluessa maisema ja luonto tulivat yhä keskeisemmäksi aiheeksi ja ne ovat säilyneet Rantasen tuotannon kiinnekohtana. Luonto on tuttu ympäristö, jossa konkreettinen kohde ilmentää myös jotakin yleispätevää. Kivet toimivat Rantasen teoksissa sommittelullisina elementteinä, mutta ne voivat olla myös tunnetilan metaforia, tapahtumia tai kokemuksia. Kokonaisuuden elementtien väliset suhteet nousevat tulkinnan kannalta keskeisiksi. Luonnossa vallitsevat suhteet ovat osa ihmistä ja tämän mieltä. 1990-luvulla kuvaus on laajentunut viitteellisesti urbaaniin ympäristöön ja ihmisen siihen jättämiin jälkiin.

Kriittinen kantaaottavuus on säilynyt läpi Rantasen pitkän uran. Hänet tunnetaan kuvataidemaailmaan kohdistuvasta kritiikistään, jolla hän arvostelee taidemaailman itseriittoisuutta ja etääntymistä yleisöstään. Rantasen teoksia nähdään yhä harvemmin näyttelykokonaisuuksina ja silloinkin mieluummin taidemaailman keskusten ulkopuolella.