Forum Box harjoittaa galleriansa näyttelytoiminnan ohella kansainvälistä verkostoitumista, näyttely-yhteistyötä ja taiteilijavaihtoa. Tavoitteena on löytää Forum Boxille ja Forum Boxin jäsentaiteilijoille uusia mahdollisia kansainvälistymiseen ja hyödyllisiin kontakteihin, luoda pitkäjänteistä yhteistyötä pohjoismaissa sekä pohjoismaiden ulkopuolella ja löytää partnereita näyttelyvaihtoon ja -yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena on oppia verkostojen muilta toimijoilta ja siten arvioida ja kehittää Forum Boxin omaa toimintaa.


Tällä hetkellä käynnissä on neljä yhteistyöhanketta:


Suomi-Islanti -yhteistyö: Kesällä 2016 Forum Box järjesti yhteistyössä Pro Artibuksen ja Amos Anderssonin taidemuseon kanssa laajan Islantilaisen taiteen näyttelyn Suomessa. Forum Boxissa nähtiin taiteilija Kolbeinn Hugin installaatioita ja performansseja. Nyt valmisteilla on yhteistyöhankkeen toinen osa: suomalaisten taiteilijoiden näyttely Islannissa yhteistyössä Pro Artibuksen kanssa.


Suomi-Tšekki -yhteistyö: Talvella 2015-2016 Forum Boxin järjesti 9 jäsentaiteilijansa näyttelyn "From The Box" Prahassa Tšekin Kulttuurikeskuksen galleriassa. Yhteistyö jatkuu kesällä 2017 Forum Boxissa järjestettävän tšekkiläisen nykytaiteen näyttelyn merkeissä.


Hybrid Matters: Forum Box on yksi tämän pohjoismaisen poikkitieteellisen ja -taiteellisen hankkeen partnereista. Hybrid Matters -verkostohankkeen osana järjestetään kolme taidenäyttelyä, joista viimeinen nähdään Forum Boxissa loppuvuodesta 2016. Hankkeessa on mukana partnereita ja taiteilijoita Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Hanketta koordinoi Suomen Biotaiteen seura. http://hybridmatters.net


Port Journeys: Forum Box on jäsen tässä kansainvälisessä satamakaupunkien taideverkostossa. Tämän verkoston puitteissa käynnissä on parhaillaan uusien yhteistyömuotojen valmistelu kansainvälisen toimintamme syventämiseksi ja monipuolistamiseksi. http://www.portjourneys.org


Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri-Buttler (alina.manttari-buttler@forumbox.fi, 050 5487 604)