Open Call är nu över. Tack för dina applikationer! Resultaten meddelas per e-post.


OPEN CALL 2020

 

Ansökningstiden är en gång i året, nästa gång med deadlinen den 15.4.2018. Då utdelas utställningstider för året 2020.

 

ANSÖKNINGSBLANKETTEN - Fyll i och skriv ut!

 

Ansökningsanvisningar:

Konstnärer / kuratorer / arbetsgrupper kan ansöka on utställningstid med en fritt formulerad ansökan.

Ansökningarna skall skickas till:

Forum Box
PB 316
00180 Helsingfors

Anteckna "OPEN CALL 2020" på kuvertet.

Forum Box har varken postlåda eller brevinkast vid dörren. Det är också möjligt att lämna ansökan personligen på tis-fre kl. 11-17 eller under veckoslutet kl. 12-16. Galleriet är stängt på måndagar.
Poststämpel 15.4. accepteras. Om du hämtar ansökan personligen till galleriet den 15.4. så är tidsgränsen kl. 16.00. Försenade ansökan beaktas inte.

Obs! Ansökningen skall inte skickas per e-post!

ANSÖKNINGSBILAGOR

- en utställningsplan (max 2x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema samt en presentation av utställningen, konstverken, projektets ide eller tema framgår
- konstnärens / konstnärsgruppens / kuratorns CV
- färgbilder av konstverken ( tex. usb/cd) ca. 10 st.

Ansökan skall vara en portfolio (med namn på) och bör innehålla ca 10 bilder av akltuella verk eller projekt. Även om du bifogar en CD-rom, usb eller dylikt önskar vi att du bifogar även pappersbilder, pga eventuella tekniska problem.

UTSTÄLLNINGSTIDER

Alternativen:
- 4 veckors utställning (utdelas max 10 st)
- 1-2 veckors utställning eller projekttid (utdelas max 4)
- även andra önskemål om tider beaktas (dessa bedöms från fall till fall)

Den huvudsakliga utställningstiden är fyra veckor och inkluderar montering och nedmontering. Inför år 2020 är det även möjligt att ansöka om 1-2 veckors utställningstider för projektaktiga utställningar eller föreställningar. Även dessa korta tider är helhetstider och inkluderar montering och nedmontering.

Forum Box utställningsarvode innehåller bl.a. marknadsföring, övervakning av utställningen samt konstförsäljning. Arvodet innehåller inte försäkringar, transport eller vernissageservering. Forum Box provision vid försäljning är 30% (+alv 24%).

UTSTÄLLNINGSUTRYMMET

Vill du ha hela galleriet till din utställning eller ditt projekt? Eller bara ett av galleriutrymmena?

Alternativen är:
- utställningsutrymmet i sin helhet (300m2) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt
- en av galleriets tre enskilda utrymmen (Golvet, Gropen, Loftet) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt

Galleriutrymmet är består av tre utställningsrum: Golvet, Gropen och Loftet. Från dörren sett är Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet i bakdelen av galleriet. Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 6 meter. Gropen (70 m2) har samma höjd och två hela väggar, trappan går till Loftet. Loftet (90 m2) har manga väggar och höjden är 4,5 meter.Forum Box utställningskommitté väljer utställningarna till de tre rummen och man kan inte påverka valet av de andra utställarna.

HYRAN FÖR EN UTSTÄLLNING ELLER ETT PROJEKT

Tiderna är helhetstider och innehåller montering och nedmontering.

PRISER (innehåller moms 24%):

1 mån: 4.500€ hela galleriet (300m2)
1 mån: 1.650€ Golvet, Gropen eller Loftet

2 vecka: 2.800€ hela galleriet (300m2)
2 vecka: 1.300€ Golvet, Gropen eller Loftet

1 vecka: 1.550€ hela galleriet (300m2)
1 vecka: 700€ Golvet, Gropen eller Loftet

Andra önskemål gällande tider och utrymme beaktas också. Arvodet för kortare tider eller andra utrymmesförslag begrundas från fall till fall.

Obs! En månads utställningstid i hela utrymmet berättigar fortfarande till användningen av hela galleriet. Dessa utställningar blandas inte samman med andra projekt. Forum Box utställningskommitté ansvarar för att kuratera de ensskilda utställningarna och mindre projekten till goda helheter.


Utställningskommittén för urvalet 2020: Markus Kåhre, Pasi Rauhala, Juha-Heikki Tihinen, ja Ilona Valkonen.

Resultaten meddelas per e-post 24.8.2018. Ansökningarna returneras inte om det inte finns ett returkuvert med tillräckligt porto inkluderat. Ansökningarna kan avhämtas från galleriet före 1.10.2018. Forum Box förvarar inte ansökningar eller portfolier efter detta datum.

 

För mera info kontakta:

Nina Toppila, Forum Box verksamhetschef
nina.toppila(a)forumbox.fi, 050 5487604

Mer info om utrymmena:
http://www.forumbox.fi/fi/pohjapiirros/
http://www.forumbox.fi/fi/valokuvia-tilasta/