Ansökning av utställningstid

Ansökningstiden är en gång i året, nästa gång med deadline den 15.2.2018. Då utdelas utställningstider för året 2020.


Ansökningarna skall skickas till:
Forum Box
PB 316
00180 Helsingfors

Forum Box har varken postlåda eller brevinkast vid dörren. Det är också möjligt att lämna ansökan personligen under tis-fre 11-17 eller under veckoslutet, kl. 12-16. Galleriet är stängt på måndagarna.
Poststämpel 15.2. accepteras och om du lämnar ansökan själv den 15.2. så är tidsgränsen kl. 17.00.

ANSÖKNINGSBLANKETTEN - Fyll i och skriv ut!

________________________________________

Styrelsen för Forum Box meddelar om resultatet inom en månad efter ansökningstidens slut med e-post. Ansökningarna returneras inte om inte finns en returkuvert med tillräckliga frimärken inklurerad. Ansökningarna skall hämtas tillbaka inom en månad räknat från beslutsdatum annars kastar vi bort dem.


Obs! Ansökningen skall inte skickas per e-post! Ansökan skall vara en portfolio (med namn på) och innehålla ca 10 bilder av de senaste verken, inga cd-rom eller liknande informationsförmedlingssätt.


Utställningsutrymme kan ansökas gällande hela utrymmet 300 m2 för privat eller samutställning. Det är också möjligt att ansöka för ett rum för privatutställning . Utrymmet är utdelat i tre utställningsrum: Golvet, Gropen och Loftet. Styrelsen väljer utställningarna till de tre rumen och detta kan inte påverkas av konstnärerna. Från dörren sett är Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet I bakdelen av utrymmet. Hyran för hela utrymmet är 4.500 euro (inclusive 24 % moms) och 1.650 euro (inclusive moms 24 %) för Golvet, Gropen och Loftet. Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 6 meter. Gropen (70 m2) har samma höjd och två hela väggar, trappan går till Loftet. Loftet (90 m2) har manga väggar och höjden är 4,5 meter.


Utställningstiden är sammanlagt fyra veckor, med hängning och nedtagning. Konstnären betalar en hyresavgift för utrymmet. I hyran ingår: pr och marknadsföring, försäljning av konstverk samt galleriets infra. I hyran ingår inte försäkrings- och transportkostnaderna eller vernissagens servering. För de konstnärer som beviljats utställningstid står vi gärna till tjänst vid frågor om olika understöd och ansökningar. Forum Box provision för eventuell konstförsäljning är 30% (+ moms 24%).

Bilagor
- en utställningsplan (max 2x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema samt en presentation av konstverken framgår
- konstnärens / konstnärernas meritförteckning
- färgbilder av konstverken (+usb/cd)

Konstnärerna kan ansöka om utställningstid i Forum Box en gång i året med fritt formulerad A4:ans blankett med nedan nämnda bilagor och skall skickas ca 1,5-2 år före själva utställningen. Ansökningstiden är 15.2. (om den 15.2. råkar vara en måndag så accepteras också ansökningarna som kommer på tisdagen) varje år.

 

Utställningskommitté 2019: Seppo Salminen, Juha-Heikki Tihinen, Raakel Kuukka, Stiina Saaristo och Tommi Toija.