RAAKEL KUUKKA

02.09.2016 - 25.09.2016

 


Näyttelyssä on esillä valokuvia ja video sarjasta Yön puutarha. Ensimmäiset kuvat ovat vuodelta 2009 ja viimeisimmät kesältä 2015. Olen valokuvannut loppukesän öinä lapsuuskotini pihamaalla ja puutarhassa kasveja, kukkia, puita ja kotitaloa. Paikka, ihminen, läsnäolo, salamalla valaistut tunnelmat ja kuvalliset heijastumat ovat todellisia. Todellista on myös se, että tämä sodan jälkeen rakennettu talo, puutarha ja pihamaa on lapsuuskotini. Lapsuusperheeni evakkoudella on edelleen merkitystä; koti ja kodittomuus, yksinäisyys, rakkaus ja kaipaus ja elämän hetkellisyys ovat käsitteitä, jotka ovat pyörineet mielessäni tätä teoskokonaisuutta tehdessäni.

 

On yllätyksellistä millaiselta öinen puutarha ja pihalle siirretyt esineet näyttävät valaistuina ja esiin nostettuina pimeydestä ja mustuudesta. Kuvissani esiintyvät mm. jasmike, akileija, lilja, pelargonia, kultapallo, vuorenkilpi ja omenapuu. Yön puutarha-video on kuvaus valaistusta autiosta talosta ja puutarhasta, joka pimeyden keskellä on puhjennut kukkaansa. Omenapuut kantavat raskasta hedelmää, lepakot lentelevät, pelargoniat hehkuvat punaisina ja kaiken yllä soi aavemainen äänimaailma.

Raakel Kuukka

 

Näyttelykokonaisuus on jatkoa Raakel Kuukan sukua ja perhettä käsitteleviin teossarjoihin.

 

Kuukka on toiminut valokuvataiteilijana 1980-luvun alusta lähtien.Vuodesta 2003 alkaen hän on tehnyt myös videoteoksia. Kuukka on kuvannut läheisiään, elämän muutoskohtia, identiteetin murrosta ja rakentumista. Myös historia on vahvasti läsnä Kuukan työskentelyssä. Kuukka on toiminut vapaana taiteilijana sekä valokuvauksen tuntiopettajana lukuisissa oppilaitoksissa. Hän on esittänyt teoksiaan säännöllisesti sekä kotimaassa että ulkomailla. Kuukka on julkaissut kaksi valokuvakirjaa: "Äidin kirja/ Mother's Book", (1998) ja "Kirjeitä tyttärelle/ Letters to a Daughter", (2011). Kuukka asuu ja työskentelee sekä Helsingissä että Muhniemellä Kouvolassa.

 

---------------

 

This exhibition features photographs and a video work from the series Garden of the Night. The first images are from 2009 and the latest ones from the summer of 2015. I have photographed the plants, flowers, trees and the house itself at my childhood home. The place, the person, the presence, the atmosphere lit by flash and the visual reflections are real. The fact that this post-war house, the garden and the yard is also my childhood home is real. For me, the fact that I and my family were war-evacuees, still holds a lot of meaning; home and homelessness, loneliness, love, longing and the momentariness of life are all concepts that have been on my mind while making this collection of works.

 

It is surprising how the nocturnal garden and items on the yard look like when illuminated and brought forward from the darkness and blackness. My photographs feature among others philadelphus, aquilegia, lily, pelargonium, goldenglow, bergenia and the apple tree. The Night Garden video is a description of an illuminated, deserted house and its garden that has blossomed in the midst of the darkness. The apple trees bear heavy fruit, bats are flying around, the pelargoniums glow with redness and an eerie sound plays above it all.

Raakel Kuukka

 

This collection of works is a continuation the series of works by Raakel Kuukka which deal with relatives and family themes.

 

Raakel Kuukka has worked as a photography artist since the 1980s. From 2003 she has also worked with video. Kuukka has photographed her family and loved ones, the changing points in one's life and the fracturing and building of identity. History is also a strong, persisting topic in her work. Kuukka has worked as a free artist and as a teacher of photography in numerous schools and institutions. She has also exhibited her work regularly in Finland and abroad. Kuukka has published two photography books: "Mother's Book" (1998) and "Letters to a Daughter" (2011). Kuukka lives in Helsinki and works both in Helsinki and Muhniemi in Kouvola.