ERIK CREUTZIGER, SATU RAUTIAINEN, ENOCH BERGSTEN

28.04.2017 - 21.05.2017

Toukokuussa Forum Boxissa nähdään 3 yksityisnäyttelyä:

 

PERMANTO

Erik Creutziger: Hulda's house

Linnuista ja taloista - Erik Creutzigerin fantasiasta

 

Katsoessani Erik Creutzigerin (1982) huikeita maalauksia, joiden aiheina ovat linnut ja talot, en voi olla ajattelematta käsitetaiteilija Sol LeWittin (1928-2007) lausahdusta. Yhdysvaltalaistaiteilija totesi kuuluisassa käsitetaiteen manifestissaan Sentences on Conceptual Art vuonna 1969 seuraavaa: "Irrational thoughts should be followed absolutely and logically." Mitä tarkoittaa järjettömien ajatuksien selvittely täsmällisesti ja loogisesti? Kyseessä on selittämättömien, mutta kiehtovien ilmiöiden tutkiminen ja arvostaminen niiden omilla ehdoilla. Halua ja kykyä suhtautua asioihin sellaisinaan, an sich, ilman ruotuunpakottamista tai yksinkertaistamista.

Creutzigerin näyttely Forum Boxissa jatkaa taiteilijan pari vuotta sitten esittelemää linjaa, jossa hänen maalauksensa esittävät joko eräänlaista lintukonstruktivismia tai samaa hylättyä taloa eri tyylein kuvattuna. Lintumaalaukset muistuttavat surrealisti Max Ernstin (1891-1976) teoksista, joissa hän yhdisti toisiinsa sekoittumattomia materiaaleja, joiden keskinäinen hylkimisreaktio synnytti ennalta odottamattomia lopputuloksia. Creutziger taas yhdistää väriekspressiiviseen maalauspohjaan kiemurtelevia lintuviivastoja, joissa biedermeiermaisen tarkasti maalatut siivekkäät ovat kuin kotoisin lintukirjan sivuilta. Tällöin kaksi maailmaa ovat yhtä aikaa esillä, sillä tarkka ja suunniteltu kohtaavat ilmaisevan ja maalauksellisen. William Shakespearea mukaillen voi todeta, että suunnattoman yksityiskohtaisten lintujen maalaamisen järjettömyydessä on oma järjestelmällisyytensä. There's a method in my madness.

Autiota taloa esittävä maalaussarja perustuu taiteilijan omiin kokemuksiin lapsuuden naapuristossa olleesta ja mielikuvitusta kutkuttaneesta hylätystä rakennuksesta. Nyt Creutziger on luonut maalaussarjan, jonka jokainen teos on omanlaisensa ja tunnelmiltaan vaihteleva. Katsoja viedään muistoihin sekä tuleviin, oleviin ja olemattomiin maisemiin. Creutziger seuraa romantiikan ajan ajattelijoiden ja taiteilijoiden linjaa ja esittelee meille unien, haaveiden ja houreiden lumoavia näkymiä. Hän kuitenkin noudattaa omaa taiteellista linjaansa loogisesti ja järjestelmällisesti, jolloin maalausten monimuotoisuus paljastuu katsojalle yksityiskohtaisesti ja harkitusti. Olen maalauksellisen psykonalyysin äärellä ja viehätyn seuratessani taiteilijan vivahteikasta assosiaatioketjua.

Linnuista tulee minulle toisiinsa rinnastuvien, mutta yhteenkuulumattomien, ideoiden sarja joka jatkuu maalauksesta toiseen. Lintujensa lailla Erik Creutzigerin taide etenee kohti tuntematonta suuntaa, josta ei voi tietää, koska sitä ei ole vielä saavutettu. Romantiikan ajan taiteilijat hakivat yhteyttä absoluutin kanssa, mitä ei ollut mahdollista saavuttaa. Tästä syystä he päätyivät suosimaan fragmenttia, koska se oli muotona avoin. Creutzigerin mielikuvitus on vapautunut lopullisesti, kun hän on ryhtynyt työskentelemään sarjallisesti. Pieni rajaus onkin vapautus, minkä tuloksena on sarja maalauksia, joiden maailmoissa linnut rakentavat sarjojaan kuin pakkoneuroottisen paratiisissa ja autiot talot ovat kuin yksilöitä vaihtelevine mielentiloineen. Lintujen sarjoissa on samaa kuumottavaa odotuksen tunnetta kuin Hitchcockin kuuluisassa elokuvassa, jossa odotamme koko ajan milloin tilanne kärjistyy ja linnut lähtevät liikkeelle. Samankaltaisen tunteen koemme myös Psykossa, jossa pelkkä Norman Batesin kotitalon hahmo herättää odotuksemme. Hitchcockin tavoin Creutziger rakentaa näkymän toisensa jälkeen, joita en itse olisi voinut keksiä, mutta jotka ovat arkkityyppisen iskeviä ja tuntuvat ilmiselvän nerokkailta, kunhan joku toinen on keksinyt ne. Olen näiden näkyjen ja haaveiden lumoissa enkä tahtoisi sieltä koskaan pois.

Helsingissä asuva ja työskentelevä Erik Creutziger valmistui Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston kuvataideakatemiasta vuonna 2013, mitä ennen hän oli opiskellut muun muassa Vapaassa taidekoulussa. Forum Boxissa avautuu hänen yhdeksäs yksityisnäyttelynsä. Hänen teoksiaan on esimerkiksi HAM:in Helsingin Taidemuseon, Kuvataideakatemian, Seppo Fräntin ja Pro Artibus -säätiön kokoelmissa. Creutziger on Taidemaalariliiton ja Vapaan taidekoulun hallituksen jäsen.

 

Juha-Heikki Tihinen

 

Kiitos/Tack: Svenska Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto

 

Fåglar och hus - fantasin hos Erik Creutziger


När jag ser Erik Creutzigers (1982) otroliga målningar på temat fåglar och hus kan jag inte låta bli att tänka på ett uttalande av konceptkonstnären Sol LeWitt (1928-2007). I sitt berömda manifest om konceptkonsten noterade den amerikanske konstnären följande: "Irrational thoughts should be followed absolutely and logically". Så vad innebär det, att exakt och logiskt försöka reda ut tokiga tankar? Det rör sig om att utforska och uppskatta fenomen som är oförklarliga men fängslande - på fenomenens egna villkor. Det handlar om en vilja att förhålla sig till saker sådana de är, an sich, utan att förenkla eller tvinga in något i fållor.

Creutzigers utställning i Forum Box är fortsättningen på en linje som konstnären stakade ut för ett par år sedan med målningar som antingen visar ett slags fågelkonstruktivism eller också ett övergivet hus, samma gamla hus, men varje gång avbildat i olika stilar. Fågelmålningarna påminner om surrealisten Max Ernsts (1891-1976) arbeten, där Ernst förenade en rad oförenliga material med varandra så att den inbördes avstötningsreaktionen gav slutresultat som inte kunde förutses på förhand. På färgexpressiva tavelbottnar förenar Creutziger för sin del slingrande fågelsträck, och när han målar dessa bevingade väsen är det med en biedermeiersk precision som får dem att se ut som hämtade ur sidorna i en fågelbok. Två världar är alltså närvarande samtidigt: det noggranna och planerade som möter det uttrycksfulla och måleriska. För att parafrasera William Shakespeare kan man konstatera att galenskapen i detta ändlöst detaljerade fågelmåleri rymmer sin egen metod. There's a method in my madness.

Serien målningar som visar ett öde hus går tillbaka på konstnärens egna erfarenheter av en övergiven grannbyggnad i barndomen som satte fart på fantasin. Nu har han skapat en serie målningar där varje verk är i en klass för sig och andas en alldeles egen stämning. Betraktaren lotsas inte bara till minnen utan också till framtida, befintliga och obefintliga landskap. Creutziger går romantikens tänkare och konstnärer i spåren och ställer oss inför förtrollande scenerier som härstammar från drömmarnas, illusionernas och inbillningarnas värld. Ändå följer han sin konstnärliga linje, logiskt och systematiskt, så att mångformigheten hos målningarna exponeras detaljerat och övervägt. Jag står inför en målerisk psykoanalys och finner behag i att följa konstnärens associationskedja som är rik på olika nyanser.
I fåglarna tycker jag mig se en serie idéer som kan jämföras och mätas med varandra utan att ändå höra ihop. Den har sin fortsättning i målning efter målning. Och likt fåglarna rör sig Erik Creutzigers konst i riktning mot ett okänt mål som man inte vet vilket det är, eftersom det ännu inte är nått. Konstnärerna under romantiken sökte kontakt med det absoluta, det som inte kunde nås. Av den anledningen gick de in för att lyfta fram fragmentet för det hade en öppen form. Creutzigers fantasi har definitivt befriats sedan han börjat arbeta i serieform. En knapp avgränsning visar sig i själva verket vara en frigörelse som fött målningar i vars världar fåglar bygger sina serier som i ett tvångsneurotiskt paradis och öde hus blir till individer i skiftande sinnesstämningar. I fågelserierna finns samma stigande stämning av väntan som i Hitchcocks berömda film där vi hela tiden väntar på när situationen ska drivas till sin spets och fåglarna sätta sig i rörelse. En liknande känsla upplever vi också i Psycho där blotta skepnaden av Norman Bates hus får oss att förmoda att något ska hända. På samma sätt som Hitchcock bygger Creutziger scen efter scen, scener jag själv inte hade kommit på. De känns slående arketypiska och klart genialiska bara någon annan hittat på dem. Synerna och drömmarna trollbinder mig. Jag vill aldrig lämna dem.

Erik Creutziger bor och arbetar i Helsingfors. Han blev magister i bildkonst vid Konstuniversitetets bildkonstakademi 2013 och hade före det bland annat studerat vid Fria konstskolan. Utställningen i Forum Box är hans nionde separatutställning. Arbeten av honom ingår exempelvis i Helsingfors konstmuseums, Bildkonstakademins, Seppo Fräntis och Pro Artibus samlingar. Creutziger är också medlem av Målarförbundet och Fria konstskolans styrelse.

Juha-Heikki Tihinen

Kiitos/Tack: Svenska Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto

 

MONTTU

Satu Rautiainen: Seinän muisti

Tutkin näyttelyssä maalauksen tilallisuutta. Kantavana ajatuksena on tilateos maalauksessa ja näyttelytilat näyttelytilan sisällä. Maalauksissa käy vuoropuhelua kaksi-ja kolmiulotteisuus, pienen ja suuren rinnastukset sekä ohuilla ja paksuilla maalikerroksilla luodut syvyys- ja pintavaikutelmat. Rakennetun miljöön valtaa luonto.

Pohdin usein tilateoksia, mutta olen halunnut pysyä maalauksen rajatulla kuva-alalla. Itseäni kiehtoo materiaalien ja välineiden selkeys sekä syvyysvaikutelmien luominen kaksiulotteiselle pinnalle. Maalaukset on tehty levylle liimatulle paperille. Aloitan maalaamisen vesiväreillä, jonka jälkeen eristän kerroksen liimalla. Jatkan maalaamista öljyväreillä, joita siveltimen lisäksi painan paperilla ja pyyhin kankaalla.

Olen saanut teoksiin innostusta lavastus- ja rakennustaiteesta sekä aiemmasta terraarioharrastuksesta. Maalauksissa olevat kasvit viittaavat luontoon ja alitajuntaan. Öljyvärillä maalattu viiva muuttuu käärmeestä vuoristoradaksi, oksasta naruksi. Punainen pallo pomppii milloin aurinkona, milloin muotokuvan poskena. Näyttelykokonaisuus avautuu ihmisyyden näyttämöiksi: luonnon alaisuudessa ihmiskunta on yhtä.

 

Kiitos näyttelyn tukemisesta: Taiteen Edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto

 

Satu Rautiainen (s.1982) on valmistunut Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolta vuonna 2008, josta lähtien hän on pitänyt vuotuisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin koti- ja ulkomailla. Rautiaisen teoksia kuuluu useaan taidekokoelmaan, kuten Valtion, Kiasman, EMMA - Espoon modernin taiteenmuseon ja Helsingin taidemuseon kokoelmiin. Rautiainen pitää kuvablogia maalauksistaan osoitteessa www.saturautiainen.blogspot.fi

 


PARVI

Enoch Bergsten: One Leg - Piirroksia


Bergstenin teokset pyrkivät kiteyttämään tunteita, tiloja ja ilmiöitä, joiden ilmaiseminen muuten on useimmille vaikeaa tai mahdotonta. Hänen työskentelynsä naiivina, mutta vaikeana ja monimutkaisena pyrkimyksenä on kertoa jotain ihmisen olemassaolosta totuudenmukaisesti. Piirtämisen lähtökohta on siis hyvin klassinen, mutta teoksissa on anarkiaa, spontaanisuutta ja nykymaailmalle yhä vieraampaa suoruutta ja kiillottamattomuutta. Figuratiivisuuden taakse kätkeytyy vaikeasti määriteltävä toden ja kuvitellun välitilassa häilyvä toteamus, tunne tai muisto.


Forum Boxissa huhtikuun lopussa avautuvassa näyttelyssä esitettävät työt kuvaavat puiden luonnetta ja olemusta ja niiden yhteneväisyyttä ihmisluonnon kanssa. Bergstenin alkuperäisenä ajatuksena oli piirtää puu- ja ihmishahmot yhdistäviä olentoja, mutta tovin työskenneltyään hän huomasi, etteivät puut kaipaa enempää inhimillistämistä. "Pelkkinä" puinakin ne näyttävät jotain ihmisyydestä ja kaikkea elävää yhdistävästä olemisen kokemuksesta.

Bergsten työskentelee piirtäen ja maalaten, useimmiten musteella, akvarellilla ja pigmentillä sekä sellakalla ja eläinliimoilla paperille. Hänen innoittajinaan toimineiden primitivismin, naivismin ja outsider-taiteen elementit näkyvät niin työskentelyn lähtökohdissa kuin valmiissa teoksissa.


Wisconsinista, Yhdysvalloista lähtöisin oleva Bergsten (s. 1979) asettui Suomeen vuonna 2001. Hän on valmistunut taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2008. Bergstenin teoksia on esitetty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Helsingissä. Hänen edellinen yksityisnäyttelynsä oli Berliinissä vuonna 2014, jonka jälkeen Bergstenin töitä on ollut esillä Taidekeskus Purnussa ja Mäntän kuvataideviikoilla. Bergstenin teoksia on useissa merkittävissä kokoelmissa, mm. EMMA Espoon modernin taiteen museon, Kuntsin modernin taiteen museon ja Rovaniemen taidemuseon kokoelmissa sekä Suomen valtion taidekokoelmassa.


Kiitos: Taiteen edistämiskeskus