Det händer i Boxen

 

 

Forum Box har som målsättning att vara ett rum som är öppet för alla kostformer. Tillsammans med de varje månad förnyade bildkonstutställningarna, har det alltid ordnats olika evenemang i rummet. Den enkla, nästan 300 – kvadratmeter stora rummet erbjuder möjligheter för förverkligandet av olikartade evenemang. Stämningen får extra tillskott tack vare de varierande utställningarna som breder ut sig i rummet. Så blir Forum Box verkligen en mötesplats för olika konstformer.

På Forum Box ordnas årligen trettiotal olika evenemang. Under årens lopp har det upplevts i rummet många musik-, dans-, teater- och performansframställningar från både inhemska och utländska konstnärer. Ytterligare har det arrangerats i Forum Box olika diskussions- och föreläsningstillfällen i samarbete med till exempel Frame och Muu. I samband med bildkonstutställningarna ordnas också tillfällen att få möta konstnären.

Uthyrning av utrymmen:

Forum Box önskar alla evenemangsorganisatörer välkomna till Boxen. Mera information om utrymmena och uthyrningen hittas här Rum.