Bakgrund

FORUM BOX är ett konstandelslag som grundades år 1996 på initiativ av skulptören och akademikern Kain Tapper (1930-2004). Dess centrala uppgift är att upprätthålla ett icke-vinststrävande nutidskonstcentrum i Helsingfors och på så sätt stöda och främja kulturlivet i Finland. Till andelslaget Forum Box hör över 80 medlemmar (2016) som alla hör till Finlands främsta konstnärer och kulturarbetare inom fältet för nutidskonst.

Utrymmet sanerades med konstnärernas talko-arbete under åren 1998-99. Arkitekt och professor Juhani Pallasmaa stod för planeringen av det nya utrymmet, som ursprungligen var ett kallt lager. Forum Box första utställning öppnades sommaren 1999 och förverkligades i samarbete med Museet för nutidskonst Kiasma.

Verksamhetsidé

Forum Box målsättning är att erbjuda ett öppet utrymme för alla konstformer. Vi presenterar aktuell nutidskonst av både inhemska och utländska, unga och etablerade konstnärer. Årligen arrangeras 10-12 utställningar och dessutom ett flertal olika evenemang ; konstnärsträff, performans-, musik-, dans- och teaterföreställningar.