SKOLPROJEKT

MÖTEN MED KONST PÅ FORUM BOX – NUTIDSKONSTEN BEKANT!

Det i Kampen belägna galleriet och konstutrymmet Forum Box erbjuder skolgrupper möjligheten att besöka konstutställningar och bekanta sig med nutidskonst. Vid sidan om de högklassiga konstutställningarna ordnar Forum Box konstnärsträffar, teater-, dans-, musik- och performance uppvisningar. Forum Box skolprojekt är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med mångsidig och aktuell galleri- och konstverksamhet.

Att bekanta sig med nutidskonst

Det är fråga om ett dirigerat konstmöte vilkets målsättning är att erbjuda nya upplevelser bland konsten. Genom egna positiva upplevelser och inspirerande tankar sänks tröskeln för att möta nutidskonst. I konsten finns många knytpunkter till vårt dagliga liv, eftersom motiven ofta är baserade på aktuella fenomen och diskussionsämnen som t.ex. natur eller media. Nutidskonstens mångfald framhävs också genom användningen av olika tekniker och materialer. Konsten är inte begränsad till det klassiska uttryckssättet, som tillexempel en tavla eller en skulptur, utan nutidskonstens möjligheter är nästan gränslösa. I Forum Box är det möjligt att se installationer eller interaktiv mediakonst. Man kan på så sätt bekanta sig med nutidskonst utanför klassrummet.

Det är viktigt att eleverna inser att när det kommer på frågor anslutna till nutidskonst så finns det inga rätta eller fela svar. Barn och unga kan reflektera vilken roll konsten har i samhället och i eget liv. Vad är konst och hur påverkar den mig? Med hjälp av besöken växer elevernas intresse för nutidskonst och det egna konstnärliga uttryckssättet. Passivt betraktande blir aktivt upplevande.

Besöket på Forum Box

På Forum Box har vi utvecklat allmänna och utställningsspecifika uppgifter som gruppen kan göra före, under eller efter besöket. Lärarna får så klart komma med egna förslag till uppgifter och påverka hur besöket formas för en specifik grupp så att eleverna får möjligast mycket ut av besöket. Det lönar sig att vara i kontakt i god tid så att vi tillsammans kan planera innehållet i besöket. Besöket tar ca 45 minuter och kan ordnas enligt överenskommelse från mån-fre mellan kl.9.00-17.009.00-17.00. Besöken kostar ingenting.

Enligt möjlighet kan vi ordna så att månadens konstnär är på plats och berättar om sin utställning åt eleverna. Dessa möten är ett bra tillfälle att komma i kontakt med konstnärer för att bekanta sig med deras arbete och karriär.

Reserveringar och tilläggsinformation

Ni kan kontakta per e-post angående reservationer och förfrågningar beträffande besöken:Emmi Kattelus: emmi.kattelus(at)forumbox.fi. Vi är tvungna att fakturera 50 euro för skolan som inte anmäler om ett hinder att komma till den bokade träffen

Forum Box – Utrymme för konst
Adress: Gräsvikskajen 3a, 00180 Helsingfors – Ändhållplats för 6: ans spårvagn

Välkommen!