UTSTÄLLNINGAR


3.8.-26.8.2018

Dinner Party with Cyclone

by Lilja Birgisdóttir, IS; Katrín Elvarsdóttir, IS; Hertta Kiiski, FI; Mari Krappala, FI

 

LÄS MERA...


MEDIABOX

3.8.-26.8.2018

Haidi Motola:

Esperia Part One: Last Day in Cairo (2018)

 

LÄS MERA...
Forum  Box understöds av:

Svenska Kulturfonden, Helsingfors kulturcentral, Centret för konstfrämjande,  Konstsamfundet, Frame Contemporary Art Finland, HIAP, Suomen Japanin Instituutti och Undervisnings- och kulturministeriet.